ШАЙНОГА Ігор Володимирович

Посада: доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: ihor.shaynoha@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Широке коло питань геології заходу України, головно фундаментальних досліджень з палеонтології, стратиграфії, біостратиграфії та газогенерації, які мають безпосереднє прикладне застосування. Проведені в Українських Карпатах та суміжних територіях дослідження пов’язані з палеонтологічним обґрунтуванням віку, стратифікації та кореляції. Опублікував 47 наукових праць (монографії, статті, тези).

Курси

Вибрані публікації

1. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Гожик П.Ф., Лещух Р.Й., Шайнога І.В., Гоцанюк Г.І. та ін. – Київ, Т.І. – 2013. – 636 с. (Монографія)
2. Газоносність і запаси газу – метану вугільних басейнів України (Львівсько-Волинський басейн). Узіюк В.І., Шайнога І.В., Сокоренко С.С. та ін. – Донецьк, Т.І, Т.ІІ. – 2010. – 478 с. (Монографія)
3. Игорь Шайнога. Менилитовые сланцы скибовой зоны украинских Карпат и их метаногенерационный потенціал /Игорь Шайнога, Василий Узиюк// Vjdern Science – Vêda. Praga. Česká republika, Nemoros. – 2015. – № 6. – P. 183 – 193. (Стаття)
4. І.В. Шайнога. Фітомаса кам’яновугільної екзотики верхньокрейдових відкладів стрийської світи Українських Карпат – джерело утворення твердих, рідких і газоподібних вуглеводнів/ В.І. Узіюк, І.В. Шайнога// Scientific Journal «Sciens Rise». – Харків. – 2016. –№2/1(19). – С. 23 – 29. (Стаття)

Біографія

1972 р.н. Закінчив ЛДУ імені Івана Франка, 1996 р.; закінчив аспірантуру 2000 р., захист кандидатської дисертації у 2004 році «Молюски і стратиграфія середньоюрських відкладів Зовнішньої (Більче-Волицької) зони Передкарпатського прогину». Диплом доцента отримав у 2008 році.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!