Основи седиментології

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ШАЙНОГА І. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31доцент ШАЙНОГА І. В.
ГЛГ-32доцент ШАЙНОГА І. В.

Опис курсу

Седиментологічні дослідження важливі для вивчення: осаду, осадовоїпороди, осадової оболонки Землі, довкілля, правильної організації господарської діяльності людства та запобігання екологічним лихам.Процеси утворення осадів цікаві для спеціалістів у галузі інженерної геології, геоморфології та екології, для тих, хто вивчає ґрунти, ерозійні процеси під час будівельного освоєння територій, є основою для реконструкції умов утворення осадових порід геологічного минулого,
пошуків та видобування корисних копалин генетично пов’язаних з осадовою оболонкою.

Рекомендована література

Основна література:
1. Гаррелс Р., Маккнензи Ф. Эволюция осадочных пород. – М.: Мир, 1974. – 270 с.
2. Геологический словар / Под ред. К.Н. Паффенгольца. – М.: Недра,1973.–Т. 1.–485 с.; Т. 2.–455 с.
3. Градзиньский Р., Костецкая А., Радомський А., Унруг Р.Седиментология. – М.: Недра,1976. – 640 с.
4. Зейболд Е., Бергер В. Дно океана. Введение в морскую геологию –М.: Мир, 1984. – 320 с.
5. Іваніна А.В., Шайнога І.В., та ін. Атлас візуальних ознак осадових порід–Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,2005.– 24 с

Матеріали

  1. Іваніна А. В. Седиментологія: Навч.-метод. посібн. / А. В. Іваніна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 144 с.

Силабус: Основи седиментології

Завантажити силабус