Основи седиментології (вибіркова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ШАЙНОГА І. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31доцент ШАЙНОГА І. В.
ГЛГ-32доцент ШАЙНОГА І. В.

Опис курсу

Седиментологічні дослідження важливі для вивчення: осаду, осадовоїпороди, осадової оболонки Землі, довкілля, правильної організації господарської діяльності людства та запобігання екологічним лихам.Процеси утворення осадів цікаві для спеціалістів у галузі інженерної геології, геоморфології та екології, для тих, хто вивчає ґрунти, ерозійні процеси під час будівельного освоєння територій, є основою для реконструкції умов утворення осадових порід геологічного минулого,
пошуків та видобування корисних копалин генетично пов’язаних з осадовою оболонкою.

Метою є навчитися аналізувати та прогнозувати за певними ознаками   процеси, механізми й умови утворення (генезис) осадів та осадових порід.

Головні цілі: навчити студентів самостійно вивчати процеси руйнування гірських порід, переміщення осадового матеріалу в географічній оболонці та його осадження; уміти визначати умови утворення сучасних осадів; реконструювати умови осадонагромадження давніх осадових товщ.

Рекомендована література

 1. Іваніна А.В., Шайнога І.В., та ін. Атлас візуальних ознак осадових порід–Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка,2005.– 24 с.
 2. Іваніна А.В., Шайнога І.В., Іваніна А.В. Седиментологія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 144 с.
 3. Barrel I. The Upper Devonian delta of the Appalachian geosyncline // Am. J. Sci. – 1914. – N 37. – Р. 225–253.
 4. Krumbein W.C. Statistical analysis of facies maps // J. Geol. – 1956. – Vol. 63. – 452–470.
 5. Kuenen P.H. Experimental abrasion: aeolian action // J. Geol. – 1960. – Vol. 68. – P. 427–449.
 6. Moore D.G. Reflection profiling studies of the California continental borderland: Structure and quaternary turbidite basins // Geol. Soc. Am. Spec. Papers. – – Vol. 107. – P. 1–142.
 7. Potter P., Pryor W.A. Dispersal centers of Paleozoic and later clastics of the Upper Mississippi Valley and adjacent areas // Bull. Geol. Soc. Amer. – 1961. – Vol. 72. – P. 1195–1250.
 8. Rubey W.W. Geologic history of sea water // Bull. Geol. Soc. Am. – 1951. – N 62. – P. 1111–1147.
 9. Seillacher A. Bathymetry of frace fossils // Mar. geol. – 1967. – Vol. 5. – 413–428.
 10. Thiel G.A. The relative resistance to abrasion of mineral grains of sand size // J. Sed. Pet. – 1940. – Vol. 10. – P. 103–124.
 11. Zingg T. Beitrag zur Schotteranalyse // Schweiz. Mineral. Petrogr. Mitt. – 1935. – N 15. – S. 39–140.
 12. Weiss R. Entstehung, Gewinnung, Aufbereitung und Verwendung des Frechener Quarzsandes // Meded. Rijks Geol. Dienst. – 1972-1973. – N 23. – S. 83–92.

Матеріали

 1. Іваніна А. В. Седиментологія: Навч.-метод. посібн. / А. В. Іваніна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 144 с.

Силабус: на 2023-2024 рік

Завантажити силабус