Нафтогазові провінції України і світу

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент ШАЙНОГА І. В.

Опис курсу

Дисципліна «Нафтогазові провінції України і світу» є нормативною дисципліною магістрів з спеціальності 103 Науки про Землю для освітньої програми Геологія нафти і газу, яка викладається в 11 семестрі в обсязі 3.5 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою є ефективне і комплексне вивчення надр для розуміння процесів геологічного розвитку нафтогазовидобувних регіонів України та світу, які привели до формування їх сучасної геологічної будови, пояснення закономірностей розміщення та умов формування тут покладів вуглеводнів.

Головні цілі: навчити студентів самостійно аналізувати процеси та явища що призводять до утворення різноманітних типів пасток в яких зберігаються нафта і газ; уміти їх діагностувати певними методами та прогнозувати їх наявність чи відсутність за певними ознаками. Знати географію поширення головних нафтогазовидобувних родовищ світу.

Рекомендована література

  1. Кодекс України про надра (132/94-ВР), зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 1998 р., К.: Право, 1998: 50 с.
  2. Закон України “Про нафту і газ”. К., 2001.
  3. Закон України “Про угоду про розподіл продукції”.
  4. Закон України “Про трубопровідний транспорт”.(192/96).
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2007р. №480 “Порядок надання у 2007р. спеціальних документів на користування надрами”.
  6. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища №1264-12” від 26.06.1991р.

Силабус: Нафтогазові провінції України і світу

Завантажити силабус