Геологія України

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор ЛЕЩУХ Р. Й.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГЛГ-41доцент ШАЙНОГА І. В.

Опис курсу

«Геологія України», як фундаментальний розділ циклу геологічних наук, вивчає просторово-часові співвідношення утворення геологічних споруд (на прикладі Українських Карпат, УКЩ, ДДЗ та ін.,), тобто загальні закономірності будови фундаменту та чохла усіх головних елементів та їх структур. Геологія України є однією з головних дисциплін для проведення різноманітних регіональних геологічних досліджень – від вивчення окремих територій до палеогеографічних, тектонічних та інших досліджень.

Метою є вивчення геологічного районування території України, вікове співвідношення вмісних товщ порід, положення в загальній складчастій структурі різних регіонів.

Головні цілі: опанування теоретичних засад районування, геологічної будови сегменту Альпійської складчастої системи та прилеглих структур на території України, ознайомлення з основною методикою досліджень. Діагностувати фізико-географічні показники, з’ясовувати або доповнювати фаціальні зміни вмісних товщ; методом зіставлення літологічних типів порід встановлювати літологічно подібні товщі, стратиграфічними методиками розчленовувати осадові товщі, зіставляти розрізи, корелювати місцеві літостратиграфічні підрозділи за віком і положенням щодо стратонів загальної стратиграфічної шкали.

Рекомендована література

  1. Вялов О. С., Гавура В. В., Даниш В. В., и др. История геологического развития Украинских Карпат. // – К.: Наук. думка, 1981.
  2. Геология СССР. Т. XLVIII. Карпати. Ч. І. Геологическое описание. – М.: Изд-во Недра, 1966.
  3. Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов.– М.: Недра, 1968.
  4. Глушко В. В., Круглов С. С. Геологическое строение и горючие ископаемые Украинских Карпат. // Труды УкрНИГРИ. – М.: Недра, 1971.
  5. Глушко В. В., Круглов С. С. Главнейшие особенности тектоники и развития Украинских Карпат. // Обзор: Общая и региональная геология; Геологическое картирование. – М.: ВИЭМС, 1979.
  6. Круглов С.С., Цыпко А.К. Тектоника Украины. – М.: Недра, 1988.
  7. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і газоносність Карпатського і Волино-Подільського регіонів Украіни. – К, 2001.
  8. Лещух Р. Й. Нижня крейда заходу і півдня України. К.: Наук. думка. – 1992.
  9. Хаин В. Е. Региональная геотектоника: Альпийский Средиземноморский пояс. – М.: Недра. – 1984.
  10. Харленд У. Б., Кокс А. В, Ллевеллин П. Г. и др. Шкала геологического времени. – М.: Мир, 1985.

Силабус: Геологія України

Завантажити силабус