Основи геології нафти і газу (вибіркова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ШАЙНОГА І. В.

Опис курсу

У разі геологічного вивчення територій з метою розшуків, розвідки і видобутку нафти і газу, важливу роль відіграє дисципліна “Геологія нафти і газу”. Специфіка робіт з розшуку нафти і газу полягає в тому, що ці корисні копалини здатні мігрувати, тобто, на відміну від твердих корисних копалин, вони переміщаються в земних надрах. Окрім того, сучасний стан розшуків нафти і газу такий, що шукають не нафту і газ як такі, а пастки, де вони акумулювались, тобто пастки, з яких ці корисні копалини вже не могли мігрувати (втекти). Якщо подібні пастки сучасними методами (геолого-геофізичними, геохімічними, дистанційними та ін.) з певним ступенем достовірності можна прогнозувати і картувати з поверхні Землі, то відповідь на питання чи є в цих пастках нафта і газ, може дати тільки свердловина, що пробурить прогнозовані породи, які в межах пастки можуть бути насичені нафтою чи газом. Буріння свердловин – це також наукомісткий і дорогий вид діяльності. Після цього настає нафти і газу, який має свої особливості, причому різні для різних регіонів.

Геологія нафти і газу – це наука, яка вивчає закономірності розташування та умови формування родовищ нафти і газу, фізико-хімічні властивості вуглеводнів і характеристики порід, у яких вони містяться, методику розшуків і розвідки, геолого-економічну оцінку і підрахунок запасів, а також основи розробки покладів.

Важливим завданням геологорозвідувальних робіт на нафту і газ є ефективне і комплексне вивчення надр з метою відкриття родовищ, їхньої розвідки, визначення достовірних параметрів підрахунку запасів та ефективної розробки. Виконання цього завдання – довготривалий і капіталоємний процес, який значно впливає на навколишнє середовище і надра Землі.

Промислова розробка, видобуток нафти і газу – це комплекс робіт і заходів для забезпечення найбільш можливого вилучення вуглеводнів з пластів, за оптимальних витрат і темпів їхнього видобутку. На кожному етапі геологічного вивчення і видобутку є свої екологічні ризики. Розуміння причин і наслідків цих ризиків дасть змогу запобігти їм або звести їх до мінімуму.