Геологія родовищ нафти і газу

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент ШАЙНОГА І. В.ГЛНм-11, ГЛГм-11, ГЛХм-11

Опис курсу

Вивчити процес формування родовищ і покладів нафти і газу, уточнити час початку їх утворення в різних нафтогазоносних областях України та суміжних територіях. Узагальнити і систематизувати нові дані по нафтогазоносності досліджуваних регіонів і прилеглих закордонних територій.

Рекомендована література

1. Кодекс України про надра (132/94-ВР), зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 1998 р., К.: Право, 1998: 50 с.

2. Закон України “Про нафту і газ”. К., 2001.

3. Закон України “Про угоду про розподіл продукції”.

4. Закон України “Про трубопровідний транспорт”.(192/96).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2007р. No480 “Порядок надання у 2007р. спеціальних документів на користування надрами”.

6. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища No1264-12” від 26.06.1991р.

Силабус: Геологія родовищ нафти і газу

Завантажити силабус