Геологія нафти і газу

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ШАЙНОГА І. В.ГЛНм-11, ГЛГм-11, ГЛХм-11
98доцент ШАЙНОГА І. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГЛГм-11доцент ШАЙНОГА І. В.
ГЛНм-11доцент ШАЙНОГА І. В.
ГЛХм-11доцент ШАЙНОГА І. В.
96

Опис курсу

Вивчити процес формування родовищ і покладів нафти і газу, уточнити час початку їх утворення в різних нафтогазоносних областях України та суміжних територіях. Узагальнити і систематизувати нові дані по нафтогазоносності досліджуваних регіонів і прилеглих закордонних територій.

Метою є ефективне і комплексне вивчення надр для розуміння процесів геологічного розвитку нафтогазовидобувних регіонів, які привели до формування їх сучасної геологічної будови, пояснення закономірностей розміщення та умов формування тут покладів вуглеводнів.

Головні цілі: навчити студентів самостійно аналізувати процеси та явища що призводять до утворення різноманітних типів пасток в яких зберігаються нафта і газ; уміти їх діагностувати певними методами та прогнозувати їх наявність чи відсутність за певними ознаками.

Рекомендована література

 1. Кодекс України про надра (132/94-ВР), зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 1998 р., К.: Право, 1998: 50 с.
 2. Закон України “Про нафту і газ”. К., 2001.
 3. Закон України “Про угоду про розподіл продукції”.
 4. Закон України “Про трубопровідний транспорт”.(192/96).
 5. Постанова      Кабінету   Міністрів            України         від   14.03.2007р.      №480 “Порядок надання у 2007 р. спеціальних документів на користування надрами”.
 6. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища №1264-12” від 26.06.1991р.
 7. Закон України “Про екологічну безпеку”.
 8. “Положення про склад і зміст матеріалів оцінки впливу господарської діяльності на стан оточуючого середовища”. Мінекобезпеки. 1992р.
 9. Галузевий стандарт України 2СТУ-41-00032626-00-007-97 (про будівництво розвідувальних і експлуатаційних свердловин).
 10. Галузевий стандарт України СОУ 1-41-11.00.01:2005
 11. Рудько Г. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища. Львів, 243 с.
 12. Кодекс України про надра // Відомості ВР. № 36.
 13. Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геологічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу // ДКЗ України. К, С. 46.
 14. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. Видавництво УкрДГРІ. – Київ. – – 144 с.

Силабус: Геологія нафти і газу

Завантажити силабус