Кваліфікаційна (магістерська) робота (ГЛГм-21, ГЛНм-21)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної та історичної геології і палеонтології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11ГЛГм-21доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В., доцент ІВАНІНА А. В.
ГЛНм-21доцент ГЕНЕРАЛОВА Л. В., доцент ШАЙНОГА І. В.

Опис курсу

Відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 103 Науки про Землю галузі знань 10 Природничі науки другого (магістерського) рівня підсумкова атестація випускників здійснюється у формі захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота є логічним віддзеркаленням усіх знань з фахових предметів, які студенти отримали впродовж навчання, під час написання студент-випускник повинен дотримуватись певних нормативних документів і вказівок.

Виконання КР є обов’язковою складовою навчального процесу для отримання диплому магістра спеціальності Науки про Землю за відповідною освітньою програмою. Для спеціаль-ності 103 Науки про Землю та відповідними навчальними планами на підготовку кваліфікаційної роботи передбачено 6 кредитів ECTS, що складає 180 годин у вигляді самостійної роботи під керівництвом наукового керівника – кваліфікованого спеціаліста. Підготовку кваліфікаційної роботи виконують у ІІІ навчальному семестрі на ІІ курсі навчання.

Матеріали

Методичні рекомендації для підготовки і виконання магістерської роботи зі спеціальності Науки про Землю