ІВАНІНА Антоніна Валентинівна

Посада: завідувач кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: antonina.ivanina@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Всебічне вивчення нерозчинної дисперсної органічної речовини відкладів девонської, кам’яновугільної, неогенової, четвертинної систем України і суміжних регіонів палінологічним методом, палеонтологія, стратиграфія, седиментологія, літолого-фаціальний аналіз.

Курси

Вибрані публікації

198 наукових публікацій, серед яких:

 1. Гоцанюк Г. І. Історична геологія з основами палеонтології. Частина 1 ПАЛЕОНТОЛОГІЯ (у схемах, рисунках і таблицях). Навчально-методичний посібник / Галина Гоцанюк, Антоніна Іваніна. ‑ Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 310 с.
 2. Іваніна А. Стандартизована характеристика природних геологічних об’єктів регіонального ландшафтного парку Знесіння (Львів) / Антоніна Іваніна, Оксана Підлісна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. ‑ 2017. ‑ Вип. 31. ‑ С. 118–129.
 3. Іваніна А. Палінологічна зональність кам’яновугільних відкладів Волино‑Подільської окраїни Східноєвропейської платформи / Антоніна Іваніна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. ‑ 2017. ‑ Вип. 31. ‑ С. 67‑78.
 4. Іваніна А. В. Систематизація та характеристика геотуристичних об’єктів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів) / Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г., Салінська Г., Підлісна О. // Вісник Дніпропетроського університету. Геологія, географія. – 2018. – № 26 (1). – С.50‑63. DOI: https://doi.org/10.15421/111806
 5. Ivanina A. Famenian palynostratigraphy of the Volyn–Podillya margin of the East–Europian platform / Ivanina A. // Dniprop. Bulletin. Geology, geography. – 2018. – N 26 (1). – P. 71‑78. DOI: https://doi.org/10.15421/111808
 6. Bornyak I. Urban complex of geotourist sites of the city of Lviv (Western Ukraine) / U.I. Bornyak, А. V. Ivanina, H. I. Hotsanyk, I. V. Shaynoha // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. – 2020. – N 29 (3). – P. 447‑459. DOIhttps://doi.org/10.15421/112040
 7. Іваніна А. Методологічні засади застосування палінології у стратиграфії / А. Іваніна // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2019. – Вип. 32. – С. 30‑
 8. Геологічному факультету Львівського національного університет імені Івана Франка 75 років: довідково-інформаційне видання / Микола Павлунь, Орест Матковський, Євгенія Сливко, Петро Білоніжка, Антоніна Іваніна. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 208 с.
 9. Ivanina А. Complex palynological characteristic of Vestispora costata–Knoxisporites polygonalis zone from Bashkirian (Lower Pennsylvanian) of Volyn-Podillia margin of the East-European platform / А. Ivanina // Палеон. зб. – – № 52. – С. 3–10.
 10. Іваніна А. Деякі зонотрілетні міоспори з кам’яновугільних відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи / А. Іваніна А. // Палеон. зб. – – №52. – С. 12–22.
 11. Ivanina А. Urban Geosites in Lviv (Western Ukraine) – a review / Ulyana Bornyak, Antonina Ivanina, Halina Hotsanyuk // X International Online ProGEO Symposium, Spain, 7-10th June. 2021. Р. 277‑278.
 12. Tuzyak Y. M. From paleontological collections to the Paleontological Museum of Lviv University as an object of historical, cultural and natural values / Yaryna М. Tuzyak, Аntonina V. Іvanina, Halina І. Hotsanyuk, Іhor V. Shaynoha, Аndrii Ya. Cherniak // Journ. Geol. Geograph. Geology. ‑ 202 – N 30(4). – Р. 781–793. https://doi.org/10.15421/112172 ‑ 2021
 13. Ivanina V. Givetian trilete spores of Geminospora from the Volyn–Podillya (Western Ukraine) / Antonina V. Ivanina, Anastasiia O. Myronova // Journ. Geol. Geograph. Geology. ‑ – 2021. – N 30(4).‑ Р. 667–674. DOI: https://doi.org/10.15421/112161

Біографія

1975‑1980 – студентка Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна); диплом – інженер-геолога;

1986‑2008 – науковий співробітник, Український державний геологорозвідувальний інститут, м. Львів (Україна);

1999‑2020 – доцент кафедри історичної геології та палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка;

2021‑до нині ‑ завідувач кафедри загальної та історичної геології і палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка;

1995 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геолого-мінералогічних наук; назва: «Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну»;

2006 ‑ наукове стажування з палеонтології та палінології, Інститут палеонтології Віденського університету (Австрія);

2016 ‑ наукове стажування з геології та палеонтології, Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташиця, Краків (Польща).

 

Відповідальний редактор “Палеонтологічного збірника”;

Член Національного стратиграфічного комітету України;

Член Ради Палеонтологічного товариства НАН України;

Член Спілки геологів України.

Нагороди

Методичні матеріали

Навчально-методичні посібники, підручники

 1. Гоцанюк Г. І., Іваніна А. В. Історична геологія з основами палеонтології. Частина 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях): Навч.-метод. посібн. / Г. І. Гоцанюк, А. В. Іваніна. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. ‑ 310 с.
 2. Іваніна А. В. Стратиграфія: Навч.-метод. посібн. / Р. Й. Лещух, А. В. Іваніна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 93 с. Режим доступу: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Stratyhrafiia-nav.-metod-posibnyk.pdf
 3. Іваніна А. В. Седиментологія: Навч.-метод. посібн. / А. В. Іваніна. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 144 с. Режим доступу: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Sedymentolohiia.pdf
 4. Узіюк В. І. Визначник решток палеоорганізмів: Навч.-метод. посібн. / В. І. Узіюк, А. В. Іваніна, Г. І. Гоцанюк, І. В. Шайнога, Я. М. Тузяк. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 120 с. Режим доступу: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Vyznachnyk-reshtok-davnikh-orhanizmiv_2007-1.pdf

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!