ІВАНІНА Антоніна Валентинівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри загальної та історичної геології і палеонтології

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-32

Електронна пошта: antonina.ivanina@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Всебічне вивчення нерозчинної дисперсної органічної речовини відкладів девонської, кам’яновугільної, неогенової, четвертинної систем України і суміжних регіонів палінологічним методом, палеонтологія, стратиграфія, седиментологія, літолого-фаціальний аналіз.

Курси

Вибрані публікації

142 наукові публікації, серед яких:

 • Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації Львівсько-Волинського басейну // Геологічний журн. – № 3–4. – 1996. – С. 108–114. (спів. Шульга В.Ф.).
 • Стратиграфія. Навчально-методичний посібник. – Львів, 2002. – 92 с. (співавтор Лещух Р.Й.).
  Нерозчинна дисперсна органіка як показник нафтогазоносності девонсько-кам’ яновугільних відкладів Волино-Поділля // Палеон. зб. – 2003 – .№ 35. – С. 56–61.
 • Середньодевонські доломіти Львівського палеозойського прогину – потенційні колектори вуглеводнів (на прикладі Коржівського кар’єру)// Геологія і геохімія горючих корисних копалин. – № 2. – 2006. – С. 75–84.(співавтори Гаврилець Л., Антонишин В.М.).
  Циклічний тип розрізу дністровської серії нижнього девону Поділля // Геологія і геохімія горючих корисних копалин. – № 2. – 2005. – С. 74–86 (співавтори Гаврилець Л., Стохманська О., Побережська І.)
 • Корреляция карбоновых угленосных формацій Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов. – К., 2007. – 427 с. (соавторы Шульга В.Ф., Здановский А. и др.)
 • Визначник решток палеоорганізмів. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 156 с. (співавтори Гоцанюк Г.І., Тузяк Я.М., Узіюк В.І., Шайнога І.В.).
 • Седиментологія. Навч.-метод. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 144 с. (співавтори Іваніна Анатолій, Шайнога Володимир).
 • Деякі спори роду Geminospora з живетських відкладів Волино-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи) // Палеон. зб. – 2012. – .№ 44. – С. 50–57.
 • Definition of the Mississippian–Pennsylvanian Boundary in the Lviv–Volyn Coal Basin (Western Ukraine), Based on Palynological Data // Springer Geology: STRATI 2013. First International Congress on Stratigraphy. At the Cutting Edge of Stratigraphy. Springer
 • International Publishing: Switzerland, 2014. Р. 1091 1094. (co-auther Gonyk Ev.)
 • Integrated approach to the studying palynological remnants of the Carboniferous of the Volhynian-Podilian margin of the East-Europian platform // Палеон. зб. – 2014. – № 46. – С. 146–155.

Біографія

Народилась 17 жовтня 1957 р. у м.Львів, Україна.

1975 1980 – навчання на геологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, диплом інженера-геолога;
1980 1985 – праця у виробничій організації: палінолог Центральної лабораторії ВГО “Дальгеологія” (Хабаровськ, Росія);
1986 2000 – науково-дослідна робота: науковий співробітник УкрДГРІ, Львів, Україна.
2000 нині – науково-педагогічна діяльність: доцент кафедри історичної геології і палеонтології геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
1990 1994 навчання в заочній аспірантурі Інституту геологічних наук НАН України;
1995 захист кандидатської дисертації “Фаціально-палінологічний аналіз вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну”;
2003 – присвоєння вченого звання доцента кафедри історичної геології та палеонтології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!