Геодинаміка

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент СКАКУН Л. З.ГЛГм-11, ГЛНм-11, ГЛХм-11, ГЛІм-11з

Опис курсу

Геодинаміка є інтегральною наукою, що синтезує інформацію геофізичних, геохімічних, седиментологічних і тектонічних досліджень в єдину струнку теорію динамічних процесів в надрах Землі та їх відображенню в структурах та процесах в межах літосфери. Володіння основними поняттями, концепціями та методами цієї науки дозволяє геологу орієнтуватися в різноманіття геологічних структур і прогнозувати нові структури та повязані із ними родовища корисних копалин.

Метою викладання дисципліни є формування у спеціаліста сучасних уявлень про динаміку процесів в надрах Землі та навиків комплексного аналізу геологічної інформації в різних галузях геологічної практики та добувної промисловості.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення з базовими концепціями сучасної геодинаміки, алгоритмами побудови геодинамічних моделей сучасних геологічних структур та їх палеоаналогів, а також формування навиків застосування набутих знань для вирішення завдань пошуку родовищ корисних копалин.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Шевчук В.В. Геотектоніка. Текст лекцій. / В.В. Шевчук, А.М. Лисак . – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка,2000. – 176 с.
  2. Аплонов С.В. Геодинамика. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та., 2001. 360 с.

Додаткова література:

  1. Stuwe K. Geodynamics of the Lithosphere. Quantitative Description of Geological Problems. Springer,  2007
  2. Kearey, P., Klepeis K., Vine F. Globaltectonics. – 3rd ed. 2008. 495 p.
  3. Anderson, D.  New Theory of the Earth. Cambridge: Cambridge University Press.2007
  4. Condie K.C.  Plate Tectonics and Crustal Evolution, 1997 ElsevierFourth edition
  5. Condie K.C.  Earth asanEvolvingPlanetary SystemAcdemic Press 2021
  6. Turcotte D.L., Schubert G.-Geodynamics- Cambridge: Cambridge University Press.2014

Силабус: Геодинаміка

Завантажити силабус