Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Практики
 • Новини

Графік наукових семінарів кафедри на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Графік наукових семінарів кафедри на І семестр 2023-24 н. р.

Графік відкритих занять на ІІ семестр 2022-23 н.р.

Графік відкритих занять на І семестр 2023-24 н.р.

Графік консультацій викладачів кафедри на 2 семестр 2022-2023 року

Графік консультацій викладачів на 1 семестр 2023-2024 н.р.

Теми бакалаврських робіт кафедри 2022-2023 н.р.

Теми бакалаврських робіт кафедри 2023-2024 н.р.

Теми курсових робіт (бакалаври)

Теми курсових робіт (магістри)

Теми кваліфікаційних магістерських робіт кафедри

Електронний навчальний курс Літологія (протокол комісії № 120-23)

Співпраця зі стейкхолдерами (роботодавцями)

Співпраця зі стейкхолдерами (роботодавцями) в інституті Геології і геохімії горючих копалин НАН України

Зустріч з стейкхолдерами на геологічному факультеті – ТОВ “Геологічна інвестиційна група”,  Зустріч з стейкхолдерами – ТОВ “Геологічна інвестиційна група”

Зустріч робочої групи ОПП “Геохімія та мінералогія” з магістрами групи ГЛГм-11с

Угода про співпрацю з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

Угода про співпрацю з Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України

Меморандум з ПАТ “Укргазвидобування”

Угода про співпрацю з Львівським регіональним центром з гідрометереології

Угода про співпрацю з ДП НДІ Нафтогазової промисловості НАК “Нафтогаз України”

Угода про співпрацю з Інститутом геологічних наук НАН України

Угода з ТзОВ “Геологічна інвестиційна група”

Угода про співпрацю з дкрдавним історико-культурним заповідником “Тустань”

 

 

 

Профорієнтаційна робота

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії створена 1 січня 2020 р. внаслідок об’єднання кафедр мінералогії і петрографії (наказ Ректора № О-135 від 09.10.2019).

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії – це один з базових структурних підрозділів геологічного факультету,  що здійснює освітню, навчально-методичну, наукову та виховну діяльність, забезпечує читання лекцій, проведення лабораторних занять, навчальних польових, виробничих практик студентів бакалаврів і магістрів.

На кафедрі ведеться підготовка фахівців за освітньо-науковим рівнем доктора філософії за спеціальністю 103 – Науки про Землю (мінералогія і кристалографія).

структурні підрозділи кафедри:

 • лабораторія рентгеноструктурного аналізу (Завідувач лабораторії Дворянський А.М.);
 • лабораторія фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології (Завідувачка лабораторії Бурбан К.А.);
 • мінералогічний музей імені академіка Євгена Лазаренка (Завівувачка музеєм Бучинська А.В.);

 Головні навчальні дисципліни:

 • мінералогія;
 • генетична мінералогія;
 • рудна мінералогія;
 • кристалографія;
 • петрологія;
 • петрографія кристалічних порід;
 • метасоматичні процеси;
 • літологія;

Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії створена 1 січня 2020 р. внаслідок об’єднання кафедр мінералогії і петрографії. Ця кафедра є випусковою зі спеціальності 103 Науки про Землю, та має такі значні здобутки у розробці навчальної і навчально-методичної літератури.

На кафедрі сформувалася відома мінералогічна школа академіка Є.К. Лазаренко, очолювана нині проф. О.І. Матковським. Кафедра курує видання всесвітньовідомого „Мінералогічного збірника”. При кафедрі мінералогії, петрографії і геохімії є аспірантура за спеціальністю: 103 Науки про Землю (мінералогія, кристалографія). За весь час існування кафедри аспірантами та співробітниками кафедри захищено понад 40 кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри брали участь в організації і проведенні багатьох наукових форумів різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських), більшість з яких супроводжувалися екскурсіями на різні геологічні об’єкти. Є.К. Лазаренко був співукладачем путівника екскурсії по Українських Карпатах до IV з’їзду КБГА (1958), О.І. Матковський – співавтором путівника по пегматитових родовищах Волині до Міжвідомчої наради з мінералогічної кристалографії.

Науковці кафедри були учасниками сотень наукових нарад, зокрема таких Міжнародних: симпозіум з глин (1957) в Англії і геофізичний конгрес (1958) у Канаді (Є.К. Лазаренко), І геохімічний (1971) і ХХVII геологічний (1984) конгреси Міжнародної мінералогічної асоціації в Варні та конференції “Деякі геологічні проблеми Чехословацьких і Радянських Карпат” (1967) у Братиславі (О.М. Винар, О.І. Матковський, А.А. Ясинська); VІІ (1965) і ХІ (1977) Конгреси КБГА в Софії і Києві (Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, А.А. Ясинська); перше засідання у Львові (1961) комісії мінералогії і геохімії КБГА (П.М. Білоніжка, Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, М.М. Сливко та ін.); наступні засідання комісії мінералогії і геохімії КБГА в Києві (1973, 1977) та Будапешті (1987), ХІІ Європейський симпозіум з флюїдних включень (1993) у Варшаві, ІІІ Міжнародна конференція “Мінералогія і музеї” (1996) в Будапешті (О.І. Матковський); V Міжнародна школа фізики мінералів (1997) у Вроцлаві (О.І. Матковський, Л.З. Скакун).

Кафедра має зв’язки з різними геологічними установами (кафедрами, інститутами, музеями, виробничими організаціями) Болгарії, Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини.

Співробітники

завідувачПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівназавідувач
доцентБОРНЯК Уляна Іванівнадоцент
доцентВОЙТОВИЧ Світлана Петрівнадоцент
доцентКОСТЮК Олександр Володимировичдоцент
доцентКРІЛЬ Соломія Ярославівнадоцент
доцентСКАКУН Леонід Зіновійовичдоцент
доцентСЛОВОТЕНКО Надія Олександрівнадоцент
асистентБІЛИК Наталія Теодорівнаасистент
інженер 2 категоріїСАВІНА Олена Іванівнаінженер 2 категорії
старший лаборантПОПОВА Інга Володимирівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Монографії

 1. Білоніжка П. Геохімічні закономірності формування родовищ калійних солей Передкарпаття / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 228 с.
 2. Білоніжка П. Нариси з мінералогії Гірського Криму (межиріччя Бодраку і Качі) / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 166 с.
 3. Білоніжка Петро. Геохімія біосфери / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 182 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Heokhimiia-Biosfery-Bilonizhka.pdf
 4. Білоніжка П. Ноосфера та проблеми її розвитку / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 172 с.
 5. Матковський О.І. Мінерали Українських Карпат. Силікати / О. Матковський, В. Квасниця, І. Наумко, П.Білоніжка, О.Гречановська, І.Квасниця, В.Мельников, І.Попп, Л.Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, Р. Бондар, Б. Манчур, З. Матвіїшин, Т. Шемякіна – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.
 6. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / [О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк, В. Дяків, М. Ковальчук, Л. Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, В. Степанов, С. Ціхонь, С. Кріль]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
 7. Матковський О. Євген Лазаренко – видатна постать ХХ століття / [автори доповідей і упорядники О. Матковський, П. Білоніжка, В. Павлишин; відп. Ред. І. Вакарчук]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 242 с.
 8. Матковський О. Здобутки мінералогії в Україні / О. Матковський. – К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 146 с.
 9. Павлишин В. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-х років ХХ ст. / Володимир Павлишин, Орест Матковський, Станіслав Довгий. – К : Мастер принт, 2019. – 464 с.
 10. Матковський О. Термобарогеохімія в Україні / Орест Матковський, Ігор Наумко, Микола Павлунь, Євгенія Сливко. – Львів : Простір-М, 2021. – 282 с
 11. Царик Й. В. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. В. Костюк [та ін.] – Львів : Сполом, 2016. – 120 с.
 12. Царик Й. В. Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. В. Костюк [та ін.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 216 с.
 13. Яценко Г. Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита (Кіровоградський блок) / Г. Яценко, О. Гайовський, Є. Сливко, О. Братчук [та ін.], гол. ред. Є. О. Куліш. – К. : Логос, 2009. – 243 с. ;

Підручники:

 1. Свєшніков К.І. Природні сполучення магматичних порід. Текст лекцій. / Свєшніков К.І. , Побережська І.В. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 88 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/Magma%20rocks.pdf
 2. Свєшніков К.І. Магматичні породи та породні сполучення: (петрографія, петрологія, методи досліджень) / К.І. Свєшніков, І.В. Побережська, Ю.П. Дорошенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 426 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/magmarocks2.pdf
 3. Матковський О. І. Основи мінералогії України: підручник / О. І. Матковський, В.І. Павлишин, Є. М. Сливко. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.
 4. Павлишин В. І. Генезис мінералів : підручник (3-тє видання) / В. І. Павлишин,  О. І. Матковський, С. О. Довгий. – К : Мастер принт, 2021. – 676 с.

 Навчальні посібники та методичні рекомендації: 

 1. Бекеша С. М Діагностика мінералів шліхів / С. М. Бекеша, Н. Т. Білик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 104 с.
 2. Бекеша С.М. Цикл лекцій з курсу “Методи мінералогічних досліджень” / С.М.Бекеша, Є.М.Сливко, Н.Т.Білик. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 152 с.
 3. Бекеша С. Методи мінералогічних досліджень : цикл лекцій. Ч.2 / С. Бекеша, Є. Сливко, Н. Білик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 120 с.
 4. Бекеша С. М. Розрахунок формул мінералів : методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Методи мінералогічних досліджень” для студентів ОКР “Бакалавр” напряму 6.04.01.03. – геологія / С. М. Бекеша, Н. Т. Білик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 28 с.
 5. Білик Н. Т. Діагностика мінералів за основними макроскопічними ознаками : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / Н. Т. Білик, Л. З. Скакун, С. М. Бекеша, І. В. Побережська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 108 с.
 6. Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід. (метаморфічні породи). Частина 3. / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська, В. Б. Степанов, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 88 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/metamorf.pdf
 7. Дорошенко Ю.П. Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід. Методичні вказівки до курсу «Петрографія кристалічних порід». Частина 1. / Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Федоришин Ю.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 64 с.
 8. Дорошенко Ю.П. Петрографія кристалічних порід (Магматичні породи).Частина 2. Методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / укл.: Ю. П. Дорошенко, І.В. Побережська, О.В. Костюк – Львів: Львівський національний університет іменіІвана Франка, 2014. – 61 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/magmametod.pdf
 9. Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід (метасоматичні породи). Частина 4. Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. – 44.
 10. Костюк О. В. Літологічні методи досліджень : Частина 2 (Карбонатні породи) : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103 Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / О. В. Костюк, І. В. Побережська, У. І. Борняк – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
 11. Побережська І. В. Літологічні методи досліджень : Частина 1 (Уламкові породи) / І. В. Побережська, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 96 с.
 12. Скакун Л. Мінералогія : Конспект лекцій. Частина 1. Загальна мінералогія / Л. Скакун – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 82 с.
 13. Скакун Л. Мінералогія : Конспект лекцій. Частина 2. Систематична мінералогія. Прості речовини, сульфіди, оксиди / Л. Скакун – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 51 с.
 14. Скакун Л. Мінералогія : Конспект лекцій. Частина 3. Систематична мінералогія / Л. Скакун – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 121 с.
 15. Словотенко Н. О. Геометрична кристалографія. Ч. 1 / Н. О. Словотенко, І. Т. Бакуменко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 96 с.
 16. Словотенко Н. О. Геометрична кристалографія. Ч. 2 / Н. О. Словотенко, І. Т. Бакуменко – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 98 с. Режим доступу – http://geology.lnu.edu.ua/mineralogy/E-books/geom_cryst2.pdf
 17. Степанов В. Б. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія/ В. Б. Степанов, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с.
 18. Степанов В. Б. Методичні вказівки до лабораторних занять із курсів “Аналіз петрохімічних даних” і “Геодинамічні реконструкції”. Частина 1 / В. Б. Степанов, Л. В. Генералова, Т. С. Дворжак – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 44 с.
 19. Степанов В. Б. Методичні вказівки до лабораторних занять із курсів “Аналіз петрохімічних даних” і геодинамічні реконструкції”. Петрохімічні коефіцієнти, індекси, модулі, параметри. Частина 2 / В. Б. Степанов, Л. В. Генералова, Т. С. Дворжак – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 34 с.
 20. Хмелевський В. О. Літологія. Седиментогенез / В. О. Хмелевський, О. В. Хмелевська – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 218 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/litology2.pdf
 21. Хмелевський В. О. Літологія. Літогенез. Осадові породи / В. О. Хмелевський, О. В. Хмелевська – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 536 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8.pdf
 22. Хмелевський В. О. Особливості стадіального аналізу літогенезу / В. О. Хмелевський – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86-%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%94%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%A3-%D0%9B%D0%86%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%97%D0%A3.pdf
 23. Хмелевський В. Рентгенометричний визначник мінералів. Видання друге. / В. Хмелевський, В. Дяків – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 176 с. Режим доступу – https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2.pdf
 24. Хмелівський В. О. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт з курсу “Петрографія осадових порід”. / В. О. Хмелівський, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 120 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/Litology%20laborators%20works.pdf
 25. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня бакалавр освітньої програми «Геологія. Комп’ютерні технології в геології» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / [М. М. Павлунь, Л. В. Генералова, С. І. Ціхонь, А. В. Іваніна, І. В. Побережська, Г. І. Гоцанюк]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 56 с.
 26. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсових робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, Н. Т. Білик., С. П. Войтович, У.І. Борняк, Н. О. Словотенко, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 32 с.
 27. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, С. П. Войтович, Н. О. Словотенко, У. І. Борняк, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 64 с.
 28. Літологічні методи досліджень. Частина 3 (глинисті породи): навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл.: О. В. Костюк, І. В. Побережська – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 104 с.

Дослідження

Напрямки досліджень

 • Петрографія магматичних і метаморфічних комплексів порід західної і центральної України. Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Побережська І.В.
 • Мінералогічні та петрографічні особливості геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини Західної України. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, доцент Борняк У.І.
 • Літостратиграфія відкладів фанерозою осадового чохла південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи. Науковий керівник: кандидат геологічних наук, Костюк О.В.

Держбюджетні теми:

Тема П2-БФ наукового напряму “Математичні науки та природничі науки”, тематичного напряму “Нові речовини, матеріали, види матерії та підходи до енергозбереження та охорони довкілля” Львівського національного університету імені Івана Франка, (науковий керівник: д-р. фіз.-мат. наук, проф. Волошиновський А. С., № держреєстрації – 0121U113567). Термін виконання: 01.01.2021р. – 31.12.2024р.

Науково-дослідні роботи, які виконують в межах робочого часу викладачі кафедри

Тема “Геохімічні моделі абіогенного походження концентрацій вуглеводнів”, (науковий керівник: д-р. геол.-мін. наук, проф. Гулій В. М., номер державної реєстрації: 0114U000860). Термін виконання: 01.01.2014р. – 31.12.2018р.

Тема “Петрологічні моделі еволюції глибинних порід та їх використання для прогнозно-пошукових цілей”,(науковий керівник: канд. геол.-мін. наук, доц. Побережська І. В., № держреєстрації – 0116U001637). Термін виконання: 01.01.2016р. – 31.12.2020р.

Тема “Літогенетичні особливості та рудоносність осадових формацій Карпат”,(науковий керівник: канд. геол. наук Костюк О. В., номер державної реєстрації: 0117U000891). Термін виконання: 01.01.2017р. – 31.12.2020р.

Тема “Дослідження кам’яного матеріалу пам’ятників культурної спадщини Галичини”, (науковий керівник: канд. геол. наук. Борняк У. І., № держреєстрації – 0116U001636). Термін виконання: 01.01.2016р. – 31.12.2020р.

Тема “Мінералого-петрографічні дослідження геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини Західної України”. Науковий керівник: канд. геол. наук. Борняк У. І., № держреєстрації – 0121U109717. Термін виконання: 01.01.2021р. – 31.12.2023р.

Тема: “Літолого-петрологічні дослідження генезису осадових, магматичних та метаморфічних комплексів порід західної і центральної частин України та проблеми їхнього генезису”. Науковий керівник: канд. геол. наук, Костюк О. В., № держреєстрації – 0122U002338. Термін виконання: 01.01.2022р. – 31.12.2024p.

 

Міжнародні стажування

2022 р. ‑ наукове стажування доцента кафедри мінералогії петрографії і геохімії Костюка О. В., (Університет прикладних нак, м. Рига, Латвія з 14.022022р. по 14.03.2022р.). https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Kostiuk-Oleksandr.docx.pdf

Аспіранти кафедри

Мігунова Я. І., Слівінський І. – аспіранти – 1 року навчання

Аспірант 2-го року навчання: Дубровський І.М., тема – “Комплексний аналіз геотуристичних об’єктів західного регіону України (науковий кервіник – доц.Побережська І.В.).

Відбулась зустріч-лекція на геологічному факультеті до Міжнародного дня музеїв, присвячена пам’яті Євгена Лазаренка

21.05.2024 | 10:21

20 травня 2024 р. о 17-30 в ауд. 244 на геологічному факультеті відбулась подія, приурочена до святкування Міжнародного дня музеїв.

Три наших музеї – Мінералогічний імені Євгена Лазаренка, Палеонтологічний та Рудних формацій, об’єднали свої зусилля і підготували цікаву лекцію-розповідь про видатну особистість і знаного науковця, який багато років був завідувачем кафедри мінералогії, потім деканом геологічного факультету, а згодом і ректором нашого університету. Це український геолог-мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук (з 1947 р.), професор, член-кореспондент (з 1951 р.), академік (з 1969 р.) Академії...

Читати »

Про акредитацію освітньої програми для бакалаврів “Геологія. Компютерні технології в науках про Землю”

19.05.2024 | 19:08

Радо повідомляємо, що акредитаційний процес освітніх програм нашого факультету успішно завершений.
Вже маємо  сертифікат від Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти,  який підтверджує високий рівень  освітньої програми для бакалаврів “Геологія. Компютерні технології в науках про Землю”.
Вітаємо всіх співробітників факультету і дякуємо за сумлінну працю!

Читати »

День музеїв на геологічному факультеті

14.05.2024 | 18:23

20 травня 2024 р. о 17-30 в ауд. 244 на геологічному факультеті відбудеться подія, приурочена до святкування Міжнародного дня музеїв. 
Три наших музеї – Мінералогічний імені Євгена Лазаренка, Палеонтологічний та Рудних формацій, об’єднали свої зусилля і підготували цікаву лекцію-розповідь про видатну особистість і знаного науковця, який багато років був завідувачем кафедри мінералогії, потім деканом геологічного факультету, а згодом і ректором нашого університету. Це український геолог-мінералог, доктор геолого-мінералогічних наук (з 1947 р.), професор, член-кореспондент (з 1951 р.), академік (з 1969 р.) Академії...

Читати »

24 травня 2024 року на геологічному факультеті відбудеться відкриття Лабораторії цифрових технологій в нафтогазовій геології

13.05.2024 | 22:30

Радо повідомляємо про визначну подію для нашого факультету. Відкриття нового підрозділу – Лабораторії цифрових технологій в нафтогазовій геології відбудеться 24 травня 2024 року о 12:00 год у корпусі геологічного факультету за адресою: вул. Михайла Грушевського, 4.
“Нове досягнення для академічної спільноти Львівського університету! У співпраці з Нафтогаз України та за підтримки АТ “Укргазвидобування”, ТОВ “Надра Юзівська” – Львівський національний університет імені Івана Франка презентує нову високотехнічну, сучасну лабораторію на геологічному факультеті, основна мета якої є сприяння освітньої і наукової діяльності, проведення...

Читати »

Великоднє привітання

05.05.2024 | 11:52

Шановні наші колеги, аспіранти, студенти! Щиро вітаємо вас з Великоднем!

Згадаємо сьогодні всіх тих, хто боронить нас від ворога, тих, хто загинув у борні, хто втратив близьких, рідних, здоров’я, домівку… Попри всі наші втрати і страждання нехай світло Великодня – свята, що символізує відродження, перемогу добра над злом, життя над смертю, – дарує нам сили і наснагу, надію і віру у Перемогу України. Ми відбудуємо наші міста і села, ми залікуємо наші рани, роститимемо наших дітей у мирній, міцній, вільній країні!
У...

Читати »