Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка є одним з найстаріших навчальних закладів геологічного профілю в Україні, і Східіній Європі зокрема.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: мінералогія, геохімія, кристалографія, генетична мінералогія, мінералогія України, рудна мінералогія, геохімія літогенезу, геохімія ізотопів, космічна мінералогія, мінералогічний аналіз, мінералого-петрографічні методи розшуків, мінералогічні методи дослідження, прикладна мінералогія, онтогенія, мінералогія осадових порід, геохімія довкілля, геохімія рудоутворення і геохімічні методи розшуків, гемологія.

При кафедрі створені і працюють лабораторія рентгенографії мінеральної сировини, лабораторія фізики мінералів, кабінет мінераграфічних досліджень. Всесвітньовідомий Мінералогічний музей, колекції якого налічують понад 14 тисяч взірців, є гордістю і окрасою кафедри.

Кафедра є випусковою зі спеціальності “геохімія і мінералогія”, є аспірантура за двома спеціальностями: 04.00.20 — мінералогія, кристалографія; 04.00.02 — геохімія.

Викладачі кафедри курують видання “Мінералогічного збірника” і активно співпрацюють з науковцями споріднених кафедр Санкт-Петербурзького, Московсього і Новосибірського університетів, а також з Варшавським, Сілезьким, Вроцлавським та Ягелонським університетами, Краківською гірничою академією, науковими установами і навчальними закладами Словаччини, Угорщини та Швеції. Давно є тісні зв’язки із геологічними науково-дослідними установами України (Київ, Сімферополь, Львів) та Росії (Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Сиктивкар, Мирний), а також із виробничими геологічними організаціями України, Росії (Забайкалля та Якутія), Казахстану та Середньої Азіі (Киргизстан і Узбекистан).

Співробітники

Викладацький розкладПитання для заочного туру Всеукраїнської очно-заочної олімпіади з географії (геологічний факультет)

31.01.2020 | 12:54

Питання для заочного туру
Всеукраїнської очно-заочної олімпіади з географії
(геологічний факультет)

Земля – планета Всесвіту, гіпотези утворення та час.
Геологічна будова Землі, земної кори та її поверхні.
Території екологічного дизбалансу: зміст, поширення, причини формування.
Що таке корисна копалина, родовище корисних копалин?
Найважливіші корисні копалини України.
Україна: фізико-географічний нарис, площа, населення, економіка.
Гірські системи України: будова, вік утворення, роль у формуванні клімату і гідросітки. Підземні води.
Поняття географічної широти та довготи, метричний розмір 1°. Що таке горизонт?
Чи є на Землі місця, з яких усі напрямки ведуть винятково на південь чи північ?
Головні...

Читати »