Кафедра мінералогії, петрографії і геохімії

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка є одним з найстаріших навчальних закладів геологічного профілю в Україні, і Східіній Європі зокрема.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: мінералогія, геохімія, кристалографія, генетична мінералогія, мінералогія України, рудна мінералогія, геохімія літогенезу, геохімія ізотопів, космічна мінералогія, мінералогічний аналіз, мінералого-петрографічні методи розшуків, мінералогічні методи дослідження, прикладна мінералогія, онтогенія, мінералогія осадових порід, геохімія довкілля, геохімія рудоутворення і геохімічні методи розшуків, гемологія.

При кафедрі створені і працюють лабораторія рентгенографії мінеральної сировини, лабораторія фізики мінералів, кабінет мінераграфічних досліджень. Всесвітньовідомий Мінералогічний музей, колекції якого налічують понад 14 тисяч взірців, є гордістю і окрасою кафедри.

Кафедра є випусковою зі спеціальності “геохімія і мінералогія”, є аспірантура за двома спеціальностями: 04.00.20 — мінералогія, кристалографія; 04.00.02 — геохімія.

Викладачі кафедри курують видання “Мінералогічного збірника” і активно співпрацюють з науковцями споріднених кафедр Санкт-Петербурзького, Московсього і Новосибірського університетів, а також з Варшавським, Сілезьким, Вроцлавським та Ягелонським університетами, Краківською гірничою академією, науковими установами і навчальними закладами Словаччини, Угорщини та Швеції. Давно є тісні зв’язки із геологічними науково-дослідними установами України (Київ, Сімферополь, Львів) та Росії (Москва, Санкт-Петербург, Новосибірськ, Сиктивкар, Мирний), а також із виробничими геологічними організаціями України, Росії (Забайкалля та Якутія), Казахстану та Середньої Азіі (Киргизстан і Узбекистан).

Співробітники

в.о. завідувача кафедриСКАКУН Леонід Зіновійовичв.о. завідувача кафедри
професорМАТКОВСЬКИЙ Орест Ілляровичпрофесор
доцентБЕКЕША Сергій Миколайовичдоцент
доцентБОРНЯК Уляна Іванівнадоцент
доцентКОСТЮК Олександр Володимировичдоцент
доцентПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівнадоцент
доцентСЛОВОТЕНКО Надія Олександрівнадоцент
асистентБІЛИК Наталія Теодорівнаасистент
інженер 2 категоріїСАВІНА Олена Іванівнаінженер 2 категорії
старший лаборантПОПОВА Інга Володимирівнастарший лаборант

Викладацький розкладІнформація про навчання в Університеті у другому семестрі

07.02.2021 | 22:28

Відповідно до Наказу Ректора № О-5 від 1 лютого 2021 року «Про навчання у другому семестрі 2020/2021 навчального року» навчання для студентів Університету розпочнеться 9 лютого 2021 року.
Навчальний процес у другому семестрі 2020/2021 навчального року відбуватиметься у дистанційному (лекційні заняття) Далі

Читати »

Консультація з хімії

22.12.2020 | 09:34

Консультація з предмету Хімія для студентів групи ГЛГ-11 відбудеться 28.12 о 9:30 в програмі Teams (Хімія-103), іспит 29.12 о 9 год

Читати »

РОЗКЛАД захисту магістерських робіт 2020 р.

09.12.2020 | 14:27

РОЗКЛАД
захисту магістерських робіт на  16 грудня 2020 року (поч. о 10 год.)
Спеціальність 103 Науки про Землю (Геохімія та мінералогія)
 

Єжель Руслан Олегович
Заплетняк Вікторія Юріївна
Мінькевич Роман Богданович
Мандрика Василина Василівна

 
РОЗКЛАД
захисту магістерських робіт на 16 грудня 2020 року (поч. о 12 год.)
Спеціальність 103 Науки про Землю (Геологія)
 
1. Бондар Дмитро Володимирович
2. Борейко Яна Олегівна
3. Горячок Андрій Вікторович
4.  Женіч Микола Павлович
5. Збирко Мар’яна Степанівна
6. Попович Святослав Степанович
7. Хомич Олена Олегівна
 
РОЗКЛАД
захисту магістерських робіт на  17 грудня 2020 року (поч. о 10 год.)
Спеціальність 103 Науки про Землю (Інженерна геологія та гідрогеологія)
 
1. Бєляєв Роман Миколайович
2. Белзюк Марія Ігорівна
3...

Читати »