Літологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент КОСТЮК О. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31БОРНЯК  У. І., доцент КОСТЮК О. В.
ГЛГ-32БОРНЯК  У. І., доцент КОСТЮК О. В.

Опис курсу

Літологія – це фундаментальна геологічна наука про осадові утворення, до яких належать осадки, осадові гірські породи, продукти кори звітрювання, грунти, осадові метасоматичні утворення типу бакальських магнезитів і сидеритів, тощо. В курсі представлено теоретичні відомості про осадові утворення, а також головні методи дослідження осадових гірських порід

Рекомендована література

Основна література:

  1. Безбородов Р.С. Краткий курс литологии. Учебник.- Изд-во УДН, 1989.- 313 с.
  2. Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. Учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1971.- 368 с.
  3. Крашенинников Г.Ф., Волкова А.Н., Иванова А.Н. Учение о фациях с основами литологии. Руководство к лабораторным занятиям. М.: Изд-во МГУ, 1988.- 214 с.
  4. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород (с основами методики исследования). Учебник для студентов геолог. спец. вузов.- 3е изд.- М.: Высшая школа, 1984.- 416 с.
  5.  Логвиненко Н.В., Сергеева Э.И. Методы определения осадочных пород: Учеб. пособие для вузов.- Л.: Недра, 1986.- 240 с.

Силабус: Літологія

Завантажити силабус