Літологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648доцент КОСТЮК О. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31доцент КОСТЮК О. В.
ГЛГ-32доцент КОСТЮК О. В.

Опис курсу

Літологія – це фундаментальна геологічна наука про осадові утворення, до яких належать осадки, осадові гірські породи, продукти кори звітрювання, грунти. В курсі представлено теоретичні відомості про осадові утворення, а також головні методи дослідження осадових гірських порід

Рекомендована література

Основна література:

 1. Іваніна А. В. Седиментологія. — Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. — 144 с
 2. Костюк О.В., Побережська І.В., Борняк Ю.І. Літологічні методи досліджень.Ч.2 (карбонатні породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103- Науки про Землю та інших природничих спеціальностей. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.- 112 с.
 3. Мізерський В. Динамічна геологія : підручник / В. Мізерський – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 354 с.
 4. Павлов Г.Г., Гожик А.П. (2006). Основи літології. http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib.
 5. Павлова О. О. Базові терміни та поняття в літології / О. О. Павлова, Г. Г. Павлов – КНУ імені Тараса Шевченка, 2018. – 37 с., (стор. 5–8). Режим доступу – http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Dovidkoviy_posibnik_Pavlova.pdf

6.Паранько І. Основи вчення про геологічні формації : підручник / І. Паранько, А. Сіворонов, М. Павлунь, О. Бобров – Кривий ріг : Видавничий дім, 2010. – 192 с.

 1. Побережська І.В., Костюк О.В. Літологічні методи досліджень.Ч.1 (уламкові породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.- 96 с.

8. Степанов В.Б., Побережська І.В., Костюк О.В., Гнатів І.Г. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.- 64 с.

Інформаційні ресурси

1.https://geologyistheway.com/sedimentary/carbonate-rocks/

2.https://pubs.geoscienceworld.org/segweb/economicgeology/article-abstract/87/5/1419/21071/The-process-of-formation-of-manganese-carbonate?redirectedFrom=fulltext

 1. http://znp.igns.gov.ua/wp-content/uploads/2020/08/4-32_3.pdf
 2. https://www.meteorologiaenred.com/uk/diagenesis.html
 3. https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/catagenesis
 4. https://glossary.slb.com/en/terms/m/metagenesis

7.http://vseslova.com.ua/word/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7-58402u

 1. https://geoknigi.com/book_view.php?id=1754
 2. https://pubs.geoscienceworld.org/uwyo/rmg/article-abstract/4/1/1/87971/Lithogenesis-of-a-distinctive-carbonate-rock

10.http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1371/1/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%86.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf

 1. https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB-17.pdf

12. Geological formations https://en.wikipedia.org/wiki/Geological_formation

Силабус: Літологія

Завантажити силабус