КОСТЮК Олександр Володимирович

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії, заступник декана геологічного факультету

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Електронна пошта: olexandr.kostyuk@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Постседиментаційні перетворення палеогенових нафтоносних відкладів Бориславсько-Покутскої зони Українських Карпат; Літостратиграфія палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат; Динаміка змін геологічного середовища природо-заповідного фонду Західної України.

Курси

Вибрані публікації

Монографії:
Богуцький А.Б. Шацьке поозер`я характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / Андрій Богуцький, Йосиф Царик, Олександр Костюк [та ін.] – Львів : Євросвіт, 2008. – 202 с.
Царик Й. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / Йосиф Царик, Ігор Горбань, Олександр Костюк [та ін.] – Львів : Сполом, 2016. – 120 с.
Статті:
Деревська К. І. Літогенетичні особливості відкладів яремчанського горизонту Скибової зони Українських Карпат / Деревська К. І., Костюк О. В. // Збірник наукових праць ІГН НАН України– 2012. – Вип. 5. – С. 66-69.
Костюк О. Геохімія мікроелементів палеоценових відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат) / О. Костюк // Мінералогічний збірник. – №62. – №2 – С. 149-164.
Хмелівський В. О. Поліські сапропелеві мули (на прикладі Шацьких озер) / В. О. Хмелівський, В. І. Баранов, О. В. Костюк // Заповідна справа в Україні. – 2011. – т. 17. – Вип. 1-2. – С. 94-96.

Біографія

Народився в 29 лютого 1976 року в м. Стрий Львівської області В 1999 році закінчив геологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Літологія палеоценових відкладів Скибової зони Українських Карпат». Після закінчення аспірантури в 2002 р працював молодшим науковим співробітником в науково-дослідній частині Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2004 р. – асистент кафедри петрографії геологічного факультету цього ж ВУЗу. Після захисту дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата геологічних наук зі спеціальності «Літологія» з 2015 р. займає посаду доцента кафедри петрографії, та є заступником декана геологічного факультету з наукової работи.

Проекти

Вивчає вплив зміни клімату у природо-заповідних територіях Заходу України, на динаміку екзогенних геологічних процесів (ерозія, денудація тощо) беручи участь у виконанні наукових завдань міжфакультетської держбюджетної теми ОБ – 02 П «Оптимізація екологічної мережі транскордонних об’єктів природно-заповідного фонду заходу України у рамках Програми ЮНЕСКО «Людина та біосфера». № д.р 0115U003261

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!