КОСТЮК Олександр Володимирович

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського, заступник декана геологічного факультету з наукової роботи

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-48

Електронна пошта: olexandr.kostyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Палеогеографічні умови седиментації неогенових відкладів Структурної зони платформенних піднять (Східноєвропейська платформа)

Курси

Вибрані публікації

Монографії:
Богуцький А.Б. Шацьке поозер`я характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / Андрій Богуцький, Йосиф Царик, Олександр Костюк [та ін.] – Львів : Євросвіт, 2008. – 202 с.
Царик Й. Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся / Йосиф Царик, Ігор Горбань, Олександр Костюк [та ін.] – Львів : Сполом, 2016. – 120 с.

Статті:
Деревська К. І. Літогенетичні особливості відкладів яремчанського горизонту Скибової зони Українських Карпат / Деревська К. І., Костюк О. В. // Збірник наукових праць ІГН НАН України– 2012. – Вип. 5. – С. 66-69.

Костюк О. Геохімія мікроелементів палеоценових відкладів яремчанського горизонту (Скибова зона Українських Карпат) / О. Костюк // Мінералогічний збірник. – №62. – №2 – С. 149-164.

Хмелівський В. О. Поліські сапропелеві мули (на прикладі Шацьких озер) / В. О. Хмелівський, В. І. Баранов, О. В. Костюк // Заповідна справа в Україні. – 2011. – т. 17. – Вип. 1-2. – С. 94-96.

Гулій В. М. Особливості геолого-структурного положення, речовинного складу й походження сріблоносних руд району Кобальт–Гоугенда (Канадський щит) / В. М. Гулій, О. В. Костюк // Науковий вісник національного гірничого університету. – 2018. – № 2  (164). – С. 12-21.  DOI:10.29202/nvngu/2018-2/1

Гулій В. Міоценові сульфати тираської світи, Ходорів, Україна / В. Гулій, Г.-П. Божар, А.-В. Божар, О. Костюк // Carpathian journal of Earth and Environmental science. – 2018. – Vol. 13,  №2. – P. 551-565.  Doi:10.26471/cjees/2018/013/047

Біографія

Закінчив геологічний факультет, Львівського державного університету імені Івана Франка (1999) та продовжив навчання в аспірантурі за спеціальністю “Літологія” (04.00.21). З цього часу працює у Науково-дослідній частині молодшим науковим співробітником, науковим співробітником та відповідальним виконавцем наукових тем. З 2004 р. – асистент кафедри петрографії. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Літологія палеогенових відкладів Скибової зони Українських Карпат” (Д 26.162.04). З 2014 – заступник декана з наукової роботи геологічного факультету. З 2019 р працює доцентом на кафедрі мінералогії, петрографії і геохімії.

Проекти

З 2022 р. є науковим керівником науково-дослідної теми, яка виконується в межах робочого часу викладачів, а також досліджень докторантів, аспірантів студентів геологічного факультету: “Літолого-петрологічні дослідження генезису осадових, магматичних та метаморфічних комплексів порід західної і центральної частин України та проблеми їхнього генезису” (0122U002338)

Нагороди

Методичні матеріали

  1. Костюк О. В. Літологічні методи досліджень : Частина 2 (Карбонатні породи) : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103 Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / О. В. Костюк, І. В. Побережська, У. І. Борняк – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
  2. Побережська І. В. Літологічні методи досліджень : Частина 1 (Уламкові породи) / І. В. Побережська, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 96 с.
  3. Степанов В. Б. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія/ В. Б. Степанов, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с.
  4. Хмелівський В. О. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт з курсу “Петрографія осадових порід”. / В. О. Хмелівський, І. В. Побережська, О. В. Костюк, І. Г. Гнатів – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 120 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/Litology%20laborators%20works.pdf
  5. Методичні вказівки з підготовки і виконання курсових робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, Н. Т. Білик., С. П. Войтович, У.І. Борняк, Н. О. Словотенко, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 32 с.
  6. Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, С. П. Войтович, Н. О. Словотенко, У. І. Борняк, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 64 с.
  7. Літологічні методи досліджень. Частина 3 (глинисті породи): навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл.: О. В. Костюк, І. В. Побережська – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 104 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!