Методи літологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент КОСТЮК О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГЛГ-41доцент КОСТЮК О. В.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни є поглиблене вивчення літологічних методів дослідження для подальшого їх використання для визначення певних породних асоціацій осадового походження та прогнозування можливих корисних копалин. Головну увагу звертається на гранулометричний аналіз піщаних і глинистих порід, розділенню мінералів на фракції та визначенню карбонатних порід

Рекомендована література

  1. Костюк О.В., Побережська І.В., Борняк Ю.І. Літологічні методи досліджень.Ч.2 (карбонатні породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103- Науки про Землю та інших природничих спеціальностей. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.- 112 с.
  2. Павлов Г.Г., Гожик А.П. (2006). Основи літології. http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib.
  3. Побережська І.В., Костюк О.В. Літологічні методи досліджень.Ч.1 (уламкові породи): навч.-метод.посібник до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.- 96 с.
  4. Степанов В.Б., Побережська І.В., Костюк О.В., Гнатів І.Г. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.- 64 с.
  5. Стадніченко С.М. Сучасні методи визначення гранулометричного складу осадових порід та особливості їх застосування / збірник наукових праць УГН НАН України. Вип.. 2, 2009.
  6. Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. Літологія: Літогенез. Осадові породи: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.- 536 с.
  7. Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. Літологія. Седиментогенез : навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.- 220 с.
  8. Хмелевський В.О. Особливості стадіального аналізу літогенезу: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.- 140 с.

12.Хмелевський В.О., Побережська І.В., Костюк О.В., Гнатів І.Г. Петрографія осадових порід. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт. – Львів: Видав.центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 106 с.

Силабус: Методи літологічних досліджень

Завантажити силабус