Кристалографія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент БЕКЕША С. М.ГЛГ-11,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГЛГ-11доцент БЕКЕША С. М.
доцент БЕКЕША С. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Кристалографія“ є базовою для майбутніх фахівців геологічних спеціальностей. Курс розроблено таким чином, що вона закладає основу знань та термінологічного ресурсу для вивчення таких курсів як мінералогія, петрографія, літологія, та корисні копалини. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, пов’язаних з сучасними тенденціями в розвитку кристалографії, сучасними методами вивчення кристалічної речовини, застосування кристалографічних досліджень в різних галузях мінералогії, петрографії, геології,  так і процесів та інструментів, які потрібні для реалізації основної мети та завдань.

Рекомендована література

Основна література:

1. Егоров-Тисменко Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия: учебник. – М.: КДУ, 2005. 592 с.

2. Костов И. Кристаллография. – М.: Мир, 1965. 528 с.

3. Куровець М. Кристалографія і мінералогія, ч.1. Кристалографія мінералів. – Львів: Вид.-во Світ, 1996. 236 с.

4. Попов Г.М., Шафрановський І.І. Кристалографія. – Львів: Вид- во Львівського ун-ту. 1959. 337 с.

5.Флинт Е.Е. Начала кристаллографии. М.: Изд-во геол. литератури, 1952. 224 с.

Додаткова література:

6. Бакуменко І.Т. Матеріали до курсу ”Кристалографія”, вип.1. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. 135 с.

7. Булах А.Г. Графика кристаллов. М.: Недра, 1971. 112 с.

8. Винниченко Т.Г. Кристалографія, вип. 2. Симетрія кристалічних багатогранників. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 124 с

9. Загальская Ю.Г., Литвинская Г.П., Егоров-Тисменко Ю.К. Геометрическая кристаллография. –М.: Изд-во МГУ, 1986. 167 с.

10. Лейтвейн Ф., Зоммер-Кулачевски Ш. Кристаллография. М.: Высшая школа, 1968. 378 с.

Силабус: Кристалографія

Завантажити силабус