СЛОВОТЕНКО Надія Олександрівна

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-00

Електронна пошта: nadiya.slovotenko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Геохімія і мінералогія рудних родовищ, дослідження флюїдних включень, числове фізико-хімічне моделювання

Курси

Вибрані публікації

Статті:

Скакун Л. Карбонатні пара­генезиси Берегів­ського рудного поля – індикатори інтенсивності гідротермального процесу та прекур­сори рудних тіл / Л.З. Скакун, Н.О. Словотенко, Р.Я. Серкіз, К.В. Сасюк // Геохімія та рудоутворення. 2012. Вип. 31–32. – С. 113–118.

Словотенко Н. Сульфат-сульфідна рівновага в системі мінералоутворення епітермальних родовищ / Н. Словотенко, Л. Скакун // Мінерал. зб. 2014. – № 64. – Вип. 1. – С. 111–117. 

Навчально-методичні видання:
Словотенко Н.О. Геометрична кристалографія. Ч. 1: навч. посібник для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія
(у трьох частинах). / Н.О. Словотенко, І.Т. Бакуменко // – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. Ч.1. – 96 с., Ч. 2. – 88 с., Ч. 3. –56 с.

Монорафії:

Кварц (О. Матковський, І. Наумко, Л. Скакун, Н. Словотенко, Р. Боднар, З. Матвіїшин) Мінерали Українських Карпат. Силікати / Гол. ред. О. Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с. – С. 108–143.

Гідротермально-метасоматичне мінералоутворення в межах Берегівського рудного району (О. Матковский, Л. Скакун, Н. Словотенко І. Наумко) Мінерали Українських Карпат. Процеси мінера­ло­утворення / Гол. ред. О. Матковський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 583 с. – С. 111–185.

Біографія

Народилася у Львові 5 травня 1977 р. Роки навчання на геологічному факультеті Львівського національного університету: 1996 – 2001. Перебування в аспірантурі з 2001 по 2004 р. У лютому 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Онтогенез флюорит-барит-кварцових жил Берегівського рудного поля». З вересня 2013 р. На посаді доцента кафедри мінералогії. Більше 40 наукових праць.

Нагороди

Медаль від Українського мінералогічного товариства. Премія молодих учених імені Євгена Лазаренка, 2007 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!