СЛОВОТЕНКО Надія Олександрівна

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-00

Електронна пошта: nadiya.slovotenko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

Геохімія і мінералогія рудних родовищ, дослідження флюїдних включень, числове фізико-хімічне моделювання

Курси

Вибрані публікації

Словотенко Н.А. Жильный алунит из барит-кварцевых гидротермальных жил Береговского рудного поля / Н.А. Словотенко, Л.З. Скакун, Р.Я. Серкиз // Годичное собрание РМО и Федоровская сессия 2014. – СПб., 2014.
Словотенко Н. Сульфат-сульфідна рівно¬ва¬га в системі мінералоутво¬рення епітермальних родовищ / Н. Словотенко, Л. Скакун // Мінерал. зб. 2014. – № 64. – Вип. 1. – С. 111–117.
Slovotenko N. Signs and proofs of the quartz forming from silica gel in the gold-bearing veins Beregovo ore field (Transcarpathian region, Ukraine) / N.A. Slovotenko, L.Z. Skakun, R.Ya. Serkiz // Мінерал. зб. 2015. – № 65. – Вип. 1. С. 132–149.
Словотенко Н.О. Геометрична кристалографія. Ч. 1: навч. посібник для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія
(у трьох частинах). / Н.О. Словотенко, І.Т. Бакуменко // – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. Ч.1. – 96 с., Ч. 2. – 88 с., Ч. 3. –56 с.

Біографія

Народилася у Львові 5 травня 1977 р. Роки навчання на геологічному факультеті Львівського національного університету: 1996 – 2001. Перебування в аспірантурі з 2001 по 2004 р. У лютому 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Онтогенез флюорит-барит-кварцових жил Берегівського рудного поля». З вересня 2013 р. На посаді доцента кафедри мінералогії. Більше 40 наукових праць.

Нагороди

Медаль від Українського мінералогічного товариства. Премія молодих учених імені Євгена Лазаренка, 2007 р.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!