Основи геохімії

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748доцент СКАКУН Л. З.ГЛГ-41,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГЛГ-41СЛОВОТЕНКО Н. О.
СЛОВОТЕНКО Н. О.

Опис курсу

“Основи геохімії” є фундаментальною дисципліною, що узагальнює знання мінералого-петрологічного циклу і  є необхідною для розуміння всіх подальших предметів, що викладаються у геологічному циклі.

Викладається в 7 семестрі в обсязі 175 год, з яких відведено на  лекції – 48 год, лабораторні  заняття – 16 год та самостійну роботу – 116 год. Закінчується іспитом після 7 семестру. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 5 кредитів ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є геохімічна система, що охоплює мантію, літосферу, гідросферу та атмосферу, функціонування якої проявляється в процесах фракціонування хімічних елементів та ізотопів між фазами такої системи.  Важливою складовою є виклад основ термодинаміки, кінетики та перенесення речовини в геохімічних системах.систематики мінералів. Курс складається з двох частин – лекційної і лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи геохімії. На лабораторних заняттях розглядаються методики аналізу геохімічних даних, формулювання та обчислення геохімічних моделей (статистичних та фізико-хімічних), алгоритми використання набутих знань для побудови геологічних реконструкційних моделей.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Войткевич Г.В., Закруткин В.В. Основы геохимии. М., 1976.
 2. Сливко М.М. Вступні лекції до курсу “Геохімія”. Львів, 1966.
 3. Браунлоу А.Х. Геохимия ,М., 1984.
 4. Хендерсон. П. Неорганическая геохимия. М. Мир 1988.
 5. Walther J.V. Essentials of Geochemistry, 2005

Допоміжна

 1. Shikazono N. Environmental and Resources Geochemistry of Earth System. Springer, 2010
 2. Перельман А.И. Геохимия. М., 1989.
 3. Albarede F. Geochemistry, An Introduction, 2003
 4. Clark I. Groundwater Geochemistry and Isotopes. CRC Press, 2015
 5. Richardson, S. M. and H. Y. McSween. Geochemistry: Pathways and Processes. New York: Prentice Hall. 1988.
 6. Борисов М.В., Шваров Ю.В. Термодинамика геохимических процесов, 1992
 7. Zhang, Youxue Geochemical kinetics, 2008
 8. Anderson Greg M. , Crerar David A. Thermodynamics in geochemistry, 1993
 9. Соловов А.П. Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. М.. Недра. 1985. 294 с.

Інформаційні ресурси

 1. Geokem – Igneous Geochemistry (http://www.geokem.com/)
 2. GEOROC • A global geochemical database (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/Start.asp)
 3. Geochemical Earth Reference Model (GERM) (http://earthref.org/cgi-bin/germ-s0-main.cgi )
 4. W.M.White Geochemistry 2006 (http://www.imwa.info/geochemistry/)
 5. Igneous and Sedimentary Rock Compositional Databases (http://www.ige.csic.es/sdbp/
 6. Жариков В. А.Основы физической геохимии (http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1178743)
 7. Igneous Data Base – Global Database In Igneous Petrology

Силабус: Основи геохімії

Завантажити силабус