Основи геохімії

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛГ-41,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ГЛГ-41СЛОВОТЕНКО Н. О.
СЛОВОТЕНКО Н. О.

Опис курсу

“Основи геохімії” є фундаментальною дисципліною, що узагальнює знання мінералого-петрологічного циклу і  є необхідною для розуміння всіх подальших предметів, що викладаються у геологічному циклі.

Викладається в 7 семестрі в обсязі 175 год, з яких відведено на  лекції – 48 год, лабораторні  заняття – 16 год та самостійну роботу – 116 год. Закінчується іспитом після 7 семестру. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 5 кредитів ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є геохімічна система, що охоплює мантію, літосферу, гідросферу та атмосферу, функціонування якої проявляється в процесах фракціонування хімічних елементів та ізотопів між фазами такої системи.  Важливою складовою є виклад основ термодинаміки, кінетики та перенесення речовини в геохімічних системах.систематики мінералів. Курс складається з двох частин – лекційної і лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи геохімії. На лабораторних заняттях розглядаються методики аналізу геохімічних даних, формулювання та обчислення геохімічних моделей (статистичних та фізико-хімічних), алгоритми використання набутих знань для побудови геологічних реконструкційних моделей.

Силабус: Основи геохімії

Завантажити силабус