Рудна мінералогія

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛХм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛХм-11СЛОВОТЕНКО Н. О.

Опис курсу

Рудна мінералогія (мінераграфія) ознайомлює студентів із загальними відомостями про теоретичні основи, засоби та основні методи мікроскопічної діагностики непрозорих (рудних) мінералів. Мінераграфічні дослідження в сукупності з геологічними і петрографічними мають істотне значення для встановлення генетичного типу родовищ і таким чином дають можливість об’єктивніше оцінити родовище і вибрати найбільш ефективні методи його розвідки та експлуатації.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Вахромєєв С.А. Посібник з мінераграфії / С.А. Вахромєєв. – Львів: Вид-во Львів. Ун-ту, 1959. – 251 с.
  2. Мінераграфія: підручник / Курило М.В., Михайлов В.А., Дубина О.В. – К.: Видав.-поліграф. центр «Київський університет», 2014. – 381 с.
  3. Pracejus B. The Ore Minerals Under the Microscope. An Optical Guide. 2008 Elsevier

Додаткова література:

  1. Craіg, J.R. and Vaughan, D.J. (1981) Ore mіcroscopy and ore petrography. Wіley Іnterscіence, ІSBN 0 471 08596 0.
  2. Galopіn, R. And Henry, N.F.M. (1972) Mіcroscopіc study of opaque mіnerals. McCrone Research Assocіates Ltd., McCrone Mews, Belsіze Lane, London, NW3 5BG, ІSBN 0 90494100 0.
  3. Jambor, J.L. and Vaughan, D.J. (1990) Advanced mіcroscopіc studіes of ore mіnerals.
  4. Mіneralogіcal Assocіatіon of Canada, Short Course Handbook 17.
  5. Pіller, H. (1977) Mіcroscope photometry. Sprіnger, ІSBN 3 540 08094 5.
  6. Pracejus B. The Ore Minerals Under the Microscope. An Optical Guide. 2008 Elsevier
  7. Vaughan, D.J. and Craіg, J.R. (1978) Mіneral chemіstry of metal sulfіdes. Cambrіdge Unіversіty Press, ІSBN 0 521 21489 0.

Додаються також інтернет-джерела.

http://www.minsocam.org/msa/OpenAccess_publications/Craig_Vaughan/

http://www.uranglasuren.com/ores/index.html

http://projects.gtk.fi/com/photo_gallery/

http://www.microscopy.manchester.ac.uk/

http://www.rachitparihar.com/2012/09/diagnostic-properties-of-oreminerals_11.html

https://www.toybytoy.com/collection/9-Photographs-of-sections-rocks-andminerals

Силабус: Рудна мінералогія

Завантажити силабус