Рудна мінералогія

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛХм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛХм-11СЛОВОТЕНКО Н. О.

Опис курсу

Рудна мінералогія (мінераграфія) ознайомлює студентів із загальними відомостями про теоретичні основи, засоби та основні методи мікроскопічної діагностики непрозорих (рудних) мінералів.

Мінераграфічні дослідження в сукупності з геологічними і петрографічними мають істотне значення для встановлення генетичного типу родовищ і таким чином дають можливість об’єктивніше оцінити родовище і вибрати найбільш ефективні методи його розвідки та експлуатації.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Рамдор, П. Рудные минералы и их срастания / П. Рамдор. – М. : Иностр. лит., 1962. – 1132 с.
  2. Родыгина В.Г. Начала минераграфии. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1990.
  3. Pracejus B. The Ore Minerals Under the Microscope. An Optical Guide. 2008 Elsevier

Додаткова література:

  1. Вахромєєв С.А. Посібник з мінераграфії / С.А. Вахромєєв. – Львів: Вид-во львів. Ун-ту, 1959. – 251 с.
  2. Диагностические свойства рудных минералов / С.А. Юшко, О.Е. Юшко- Захарова, С.И. Лебедева. Н.Е. Максимюк. – М.: Недра, 1975. – 285 с.
  3. Мінераграфія: підручник / Курило М.В., Михайлов В.А., Дубина О.В. – К.: Видав.-полігр. центр «Київський університет», 2014. – 381 с.

Силабус: Рудна мінералогія

Завантажити силабус