Геохімія довкілля

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41СЛОВОТЕНКО Н. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616

Опис курсу

Дисципліну викладають у шостому семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS).
Тривалість курсу – 90 годин.
Обсяг курсу: аудиторних занять – 48 год, з них 32 год – лекції, 16 – практичні заняття. Самостійна робота – 42 год.
Ключові слова: геохімія, хімічні елементи, екологія, навколишнє середовище, геосфери Землі, природно-техногенна геосистема, забруднення.

Рекомендована література

1.Білоніжка П. Геохімія біосфери / Петро Білоніжка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 182 с.
2. Гамкало З. Г. Хімія геосфер : лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / З. Г. Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.– 195 с.
3. Геохімія довкілля : [навч. посібник] / [Н. Т. Тверезовська, І. В. Євпак, Г. В. Павлюк та ін.]. – Ніжин ; Боярка : Видавець Лисенко М. М., 2015. – 403 с.
4. Ломницька Я. Ф. Склад та хімічний контроль об’єктів довкілля / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 589 с.
5. Марчук Г. П. Геохімія довкілля : [навч. посібник] / Г. П. Марчук, Т. А. Біла. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 242 с.

Силабус:

Завантажити силабус