Генетична мінералогія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛХм-11

Опис курсу

Генетична мінералогія – єдність онтогенії (генезис мінеральних індивідів та агрегатів) і філогенії (генезис мінеральних видів і парагенезисів).

Онтогенія мінералів вивчає насамперед морфологічні ознаки взаємозв’язку мінералів. Цим вона відрізняється від інших розділів генетичної мінералогії, таких як парагенетичний аналіз (фокусується на дослідженні мінеральних парагенезисів) або термобарогеохімія (генетичні моделі будують за результатами дослідження включень).

Рекомендована література

Основна література:
1. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів:Підручник. – К.: Київський університет, 2003. – 672 с.
2. Генетична мінералогія. Методичні вказівки для студентів геологічного факультету ОКР «Магістр» спеціальності 103 – Науки про Землю, освітня програма «Геохімія та мінералогія» / укл.: О.
Матковський, Н. Словотенко. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. – 56 с.
Додаткова література:
1. Геометрична кристалографія. Ч. 3: навч. посібник для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.040103 – геологія / укл.: Н.О. Словотенко, І.Т. Бакуменко. – Львівський національний університет
імені Івана Франка 2015. – 56 с.
2. Павлишин В.І. Основи морфології і анатомії мінералів. – К.: Київський університет, 2000. – 186 с.
3. Crystal growth for beginners: fundamentals of nucleation, crystal growth and epitaxy / Ivan Markov – 2nd. ed. – World Scientific, 2003. – 566 p.
4. Thermodynamics in Mineral Sciences / Ladislav Cemič. – Springer,
2005. – 399 p

Силабус: Генетична мінералогія

Завантажити силабус