Генетична мінералогія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛХм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛХм-11СЛОВОТЕНКО Н. О.

Опис курсу

Генетична мінералогія – єдність онтогенії (генезис мінеральних індивідів та агрегатів) і філогенії (генезис мінеральних видів і парагенезисів).

Онтогенія мінералів вивчає насамперед морфологічні ознаки взаємозв’язку мінералів. Цим вона відрізняється від інших розділів генетичної мінералогії, таких як парагенетичний аналіз (фокусується на дослідженні мінеральних парагенезисів) або термобарогеохімія (генетичні моделі будують за результатами дослідження включень).

Рекомендована література

Основна література

  1. Григорьев Д.П. Онтогения минералов. – Львов: Изд-во Львовск. гос. ун-та, 1961. – 284 с.
  2. Павлишин В.І., Матковський О.І., Довгий С.О. Генезис мінералів: Підручник. – К.: Київський університет, 2003. – 672 с.

Додаткова література:

  1. Асхабов А.М. Процессы и механизмы кристаллогенезиса. – Л.: Наука, 1984. – 168 с.
  2. Асхабов А.М. Эндогенные факторы и диссипативные структуры в эволюции системы «кристалл – среда» // Теория минералогии. – Л.: Наука, 1988. – С. 86-91.

Силабус: Генетична мінералогія

Завантажити силабус