Мінералогія України

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016СЛОВОТЕНКО Н. О.ГЛХм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛХм-11БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

«Мінералогія України» ознайомлює студентів із просторовими закономірностями формування та розподілу мінералів в геологічних об’єктах на території України; мінералогічним районуванням та характеристикою мінералогічних провінцій України; характеристикою мінералів, що зустрічаються та які відкриті в Україні; нетрадиційними видами мінеральної сировини і можливістю створення в Україні нових гірничих галузей

Рекомендована література

Основна література:

 1. Борняк У. Червоноколірні девонські відклади урочища Червоне (Тернопільська область): мінералого-літологічна характеристика та їх використання / У. Борняк, С. Крижевич, І. Побережська, Т. Петришин //ã Вісник Львівського університету. Серія геолог. – 2017. – Випуск 31. – С. 161-172.
 2. Гулій В. Родовища алебастру Галичини/ Гулій В. М., Борняк У.І., Костюк О. В., Степанов В. Б. //Коштовне та декоративне каміння. – 2019. – №3 (97) С. 15-24.
 3. Матковський О. Основи мінералогії України: підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 856 с.
 4. Геологiчнi пам’ятки України у 4 томах / За ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського. – Київ – Львів : Державна геологічна служба України, 2006-2011. – Т.1 – 320 с., Т.2 – 320 с., Т.3 – 98 с., Т.4 – 280 с.
 5. Матковський Орест. Розвиток мінералогічних досліджень у Львівському національному університеті імені Івана Франка / Орест Матковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 194 с.
 6. Мінерали Українських Карпат. Силікати / Гол. Ред. О.Матковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.
 7. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення/ Гол. Ред. О.Матковський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 583 с.

Додаткова література:

 1. Геологічний журнал //Режим доступу: http://geojournal.igsnas.org.ua/issue/archive
 2. Записки Українського мінералогічного товаристваhttp:// Режим доступу: dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/14016
 3. Мінералогічний журнал// Режим доступу:. http://mineraljournal.org.ua/?q=uk/node/6
 4. Мінералогічний збірник // Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/mineralogy

Додаються також інтернет-джерела.

https://mineralopediaukraine.com/

http://ukrmineral.org.ua

https://www.mindat.org

Силабус: Мінералогія України

Завантажити силабус