Систематична мінералогія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
448доцент СКАКУН Л. З.ГЛГ-21, ГЛГ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГЛГ-21БІЛИК Н. Т.
ГЛГ-22БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

Дисципліна “Систематична мінералогія” є фундаментальною, необхідною для розуміння всіх подальших предметів, що викладаються у геологічному циклі.

Важливою складовою курсу є виклад системи класифікації мінералів та формування понятійного та логічного базису, необхідного для сприйняття інформації більшості наступних курсів геологічної спрямованості. В рамках курсу розглядаються залежності між властивостями окремих мінералів та умовами формування мінеральних асоціацій. Курс складається з двох частин – лекційної і лабораторної. На лабораторних заняттях розглядаються методи опису мінеральних зразків, діагностування мінералів.

Метою навчальної дисципліни “Мінералогія” є закріпити сучасні уявлення про мінерал, зв’язок кристалічної структури мінералу та його фізичних і хімічних властивостей. Важливим є засвоєння поняття тверді розчини та взаємозалежності між складом твердих розчинів та фізичних властивостей мінералів. Курс повинен донести до студентів понятья мінералу як джерела інформації про фізико-хімічні умови та динаміку перебігу геологічних процесів. В рамках цього у свідомості студентів повинні закріпитися алгоритми інтерпретації своїх спостережень властивостей мінералів та їх агрегатів та відтворення інформації в термінах різних галузей мінералогії.

Рекомендована література

  1. Скакун Л.З. Мінералогія (Конспект лекцій) вип..1, 2004.
  2. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. – Київ: Вища школа, 1970. 599 с.
  3. Павлишин В.І., Довгий О.М. Мінералогія. Київ:ВЦ«Київський університет», 2009.
  4. Павлишин В.І. Основи кристалохімії мінералів. – Київ:ВЦ«Київський університет», 1998.

Силабус: Систематична мінералогія

Завантажити силабус