Літогенез

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛХм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГЛХм-21БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

Літогенез – наука про осадові породи, яка вивчає походження осадового матеріалу, особливості його переносу та накопичення, діагенез осадів. Літогенез осадових басейнів передбачає послідовне вивчення процесів від руйнування порід, переносу його в морський басейн з наступним перевідкладенням та перетворенням в гірську породу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Костюк О.В., Побережська І.В., Борняк Ю.І. Літологічні методи досліджень.Ч.2 (карбонатні породи): навч.-метод. посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103- Науки про Землю та інших природничих спеціальностей. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021.- 112 с.
 2. Лазарєва І.І. (2015) Вулканологія: Навчальний посібник Інтернет-ресурс Київського університету, 455. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Vulkanology.pdf
 3. Павлов Г.Г., Гожик А.П. (2006). Основи літології. http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/lib.
 4. Побережська І.В., Костюк О.В. Літологічні методи досліджень.Ч.1 (уламкові породи): навч.-метод. посібник до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.- 96 с.
 5. Степанов В.Б., Побережська І.В., Костюк О.В., Гнатів І.Г. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.- 64 с.
 6. Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. Літологія: Літогенез. Осадові породи: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.- 536 с.
 7. Хмелевський В.О., Хмелевська О.В. Літологія. Седиментогенез : навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011.- 220 с.
 8. Хмелевський В.О. Особливості стадіального аналізу літогенезу: навч. посібник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018.- 140 с.

Додаткова література

 1. Борняк У. Червоноколірні девонські відклади урочища Червоне (Тернопільська область): мінералого-літологічна характеристика та їх використання / У. Борняк, С. Крижевич, І. Побережська, Т. Петришин //ã Вісник Львівського університету. Серія геолог. – 2017. – Випуск 31. – С. 161-172.

2.Генералова Л.В., Костюк О.В. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкатоколірних горизонтів скибової структурно-фаціальної зони українських Карпат. / Збірник наукових праць інституту геологічних наук НАН України. – 2012, том 5. – С. 89-94

3.Геологія і нафтогазоносність морських надр: підручник / О. М. Трубенко [та ін.]; – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 231 с.

 1. Геолого-структурно-термоатмогеохімічне обґрунтування нафто-газоносності Азово-Чорноморської акваторії /П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій, З.Я. Войцицький, О.М. Іванік [та ін. ]. – К.: Логос, 2010. – 419 с.
 2. Горючі корисні копалини України: Підручник / В.А. Михайлов, М.В. Курило, В.Г. Омельченко та ін.. – К: КНТ, 2009. – 376 с.

6.Карпатська нафтогазоносна провінція / Ред. В.В. Колодій. – Львів-Київ: «Український видавничий центр», 2004

7.Маєвський Б.Й., Євдощук М.І., Лозинський О.Є. Нафтогазоносні провінції світу. – К.: Наук-думка, 2002. – 403с.

 1. Павлюк М.І.,. Яковенко М.Б. Нафтогазоносність морських окраїн Східноєвропейської платформи // Геологія і корисні копалини Cвітового океану. –2019. – Т. 15, № 1 (55). – С. 32-46
 2. Стратиграфічний кодекс України : 2-е вид. відп. ред. П.Ф. Гожик. – К. – 2012. – 56с.
 3. Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / гол. ред П.Ф. Гожик. ІГН НАН України. Логос, Київ, 2013. Т.1. 637 с.

11.Хмелевський В.О., Побережська І.В., Костюк О.В., Гнатів І.Г. Петрографія осадових порід. Таблиці та рисунки до лабораторних робіт. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 106 с.

 1. Boggs S. (2009). Petrology of sedimentary rocks. Cambridge University Press, 600 p. \
 2. Nichols G. (2009). Sedimentology and Stratigraphy. Wiley-Blackwell, 419 p.
 3. Ray Cas, Guido Giordano, John V. Wright (2021) Volcanology: Processes, Deposits, Geology and Resources, 1524. https://www.amazon.com/Volcanology-Processes-Deposits-GeologyResources/dp/3319666126

Інформаційні ресурси

http://lithology/

uk.wikipedia.org/wiki/Категорія: Осадові породи

www.upbc.com.ua/sedimentary_02_ukr.html

ekosvit.nepopsa.com/tag/осадові-породи/

geolab.com.ua/2011/02/klasyfikatsiya-osadovyh-porid

vseslova.com.ua/word/Осадові_гірські_породи

Силабус: Літогенез

Завантажити силабус