ПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри мінералогії, петрографії і геохімії

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Електронна пошта: iryna.poberezhska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Мінералогія та кристалографія алмазу. Петрологія кімберлітових, лампроїтових, карбонатитових порід. Вивчення магматичних комплексів Закарпатського прогину. Літогенетичні особливості осадових утворень

Курси

Вибрані публікації

Навчальні посібники:
Свєшніков К. І. Магматичні породи та породні сполучення : (петрографія, петрологія, методи досліджень) : навчальний посібник / К. І.Свєшніков, І. В. Побережська, Ю. П. Дорошенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 426 с.
Статті:
Бартошинський З. В. Кристаломорфологія алмазів із кімберлітів Архангельської алмазоносної провінції / З. В. Бартошинський Т. Г. Винниченко, І. В. Побережська // Мінералогічний збірник – 1992. – № 46. –Вип.1. – С. 64-69.
Білик Н. Т. Знахідки силіцидів заліза в Україні. Космогенне чи телуричне походження? / Н. Т. Білик, Ю. С. Маковський, І. В. Побережська // Геодинаміка. – 2014. – №2 (17). – С. 101 – 111.
Гулій В. Використання об’єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазаносності / В. Гулій І. Побережська // Вісник Львівського університету. Серія геологічна. – 2013. – Вип. 27. – С. 81 – 93.

Біографія

Народилася в 01.08.1968 р. в м. Дрогобичі Львівської обл. До 1980 р. мешкала в смт. Нюрба , республика Саха – Якутія. У 1985 р. закінчила Львівську середню школу № 43. З 1985 по 1990 рр. навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка, має диплом з відзнакою. У 1990 – 1993 рр. навчалася в аспірантурі ЛДУ ім. Ів. Франка. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію по темі “Типоморфізм кристалів алмазу із кімберлітів і розсипів окремих рудних полів Архангельської алмазоносної провінції. З 1997 р. працює асистентом, а з 2002 р. доцентом на кафедрі петрографії Львівського університету. Одружена, має двох синів.

Проекти

З 2016 р є науковим керівником теми в межах робочого часу «Петрологічні моделі глибинних порід та їх використання для прогнозно-пошукових цілей»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!