ПОБЕРЕЖСЬКА Ірина Володимирівна

Посада: завідувач кафедри мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Електронна пошта: iryna.poberezhska@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.researchgate.net

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Web of Science (Publons): www.webofscience.com

Наукові інтереси

Мінералогія та кристалографія алмазу. Петрологія кімберлітових, лампроїтових, карбонатитових порід. Вивчення магматичних комплексів Закарпатського прогину. Дослідження магматичних і метаморфічних утворень Українського щита. Літогенетичні особливості осадових утворень.

Курси

Вибрані публікації

Guliy V., Poberezhska I., Bilyk, N. Peculiarities of distribution and composition of betafite from different formations of the Aldan shield (Sakha-Yakutia) / V. Guliy, I.  Poberezhska, N. Bilyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2019 – № 84 Випуск 1. С. 8 – 15/ http://doi.org/10.17721/1728-2713.84.01

Побережська І. В., Шевчук А. О., Свідрак І. Г., Білик Н. Т. Кристаломорфологічні та фізичні властивості апатиту з карбонатитів Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Харчові технології. – 2021. – Т. 23. – № 95. – C. 25 – 32. https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9505

Poberezhska I. V. Peculiarities of X-Ray luminescence of apatite from carbonatitesand possibilities oftheir usefor search purpose/N. T. Bilyk, I. V. Poberezhska Y. М. Slyvko // Мінералогічний збірник. ЛНУ імені Івана Франка. Львів. – 2020. – №70. – Issue 1-2. – P. 24-31.

Poberezhska I. Petrological features ofacid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian shield) / Iryna Poberezhska, Nataliia Bilyk, Yevheniia Slyvko, Albertyna Buchynska, Anzhela Shevchuk// Мінералогічний збірник. – 2021. – № 71 – P. 28-46. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/min.71.02.

Poberezhska I. Peculiarities of the composition and thermodynamic conditions of formation of enderbites of the haivoronskyi complex (south-western part of the ukrainian shield) / Iryna Poberezhska Nataliia Bilyk, Leonid Skakun, Yevheniia Slyvko// Мінералогічний збірник. – 2022. – № 72. – С. 72 –92 http://dx.doi.org/10.30970/min.72.06

Poberezhska, I.V., Bilyk, N.T., Matkovskyi, O.I., Slyvko, Ye.M. and Dubrovskyi, I.M. (2023), Pumpellyite From Metabasalts of the Ukrainian Carpathians. Mineral. Journ. (Ukraine), Vol. 45, No. 2, pp. 03-15. https://doi. org/10.15407/mineraljournal.45.02.003

Біографія

Народилася в 01.08.1968 р. в м. Дрогобичі Львівської обл. До 1980 р. мешкала в смт. Нюрба , республика Саха – Якутія. У 1985 р. закінчила Львівську середню школу № 43. З 1985 по 1990 рр. навчалася у Львівському державному університеті імені Івана Франка, має диплом з відзнакою. У 1990 – 1993 рр. навчалася в аспірантурі ЛДУ ім. Ів. Франка. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію по темі “Типоморфізм кристалів алмазу із кімберлітів і розсипів окремих рудних полів Архангельської алмазоносної провінції. З 1997 р. працює асистентом, а з 2002 р. доцентом на кафедрі петрографії Львівського університету. 24 жовтня 2007 р. Рішенням атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання доцента кафедри петрографії. Атестат 12ДЦ №018226.  30.06.2023р обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри мінералогії, петрографії і геохімії геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Одружена, має двох синів.

Проекти

З 2016 р є науковим керівником теми в межах робочого часу «Петрологічні моделі глибинних порід та їх використання для прогнозно-пошукових цілей»

З 2021 р є виконавцем теми в межах робочого часу “Мінералого-петрографічні дослідження геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини Західної України”. № держреєстрації – 0121U109717.

З 2022 р. є виконавцем науково-дослідної теми, яка виконується в межах робочого часу викладачів, а також досліджень докторантів, аспірантів студентів геологічного факультету: “Літолого-петрологічні дослідження генезису осадових, магматичних та метаморфічних комплексів порід західної і центральної частин України та проблеми їхнього генезису” (0122U002338).

Нагороди

Методичні матеріали

Свєшніков К. І. Магматичні породи та породні сполучення : (петрографія, петрологія, методи досліджень) : навчальний посібник / К. І.Свєшніков, І. В. Побережська, Ю. П. Дорошенко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 426 с.

Дорошенко Ю.П. Основи кристалооптики породотвірних мінералів гірських порід. Методичні вказівки до курсу «Петрографія кристалічних порід». Частина 1. / Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Федоришин Ю.І. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 64 с.

 

Дорошенко Ю.П. Петрографія кристалічних порід (Магматичні породи).Частина 2. Методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / укл.: Ю. П. Дорошенко, І.В. Побережська, О.В. Костюк – Львів: Львівський національний університет іменіІвана Франка, 2014. – 61 с. Режим доступу – http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/magmametod.pdf

 

Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід. (метаморфічні породи). Частина 3. / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська, В. Б. Степанов, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 88 с. Режим доступу

– http://prima.franko.lviv.ua/faculty/geology/PETRO/navchalna%20literatura/metamorf.pdf

 

Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід (метасоматичні породи). Частина 4. Методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. – 44.

 

Побережська І. В. Літологічні методи досліджень : Частина 1 (Уламкові породи) / І. В. Побережська, О. В. Костюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 96 с.

 

Костюк О. В. Літологічні методи досліджень : Частина 2 (Карбонатні породи) : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи, для студентів спеціальності 103 Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / О. В. Костюк, І. В. Побережська, У. І. Борняк – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.

 

Білик Н. Т. Діагностика мінералів за основними макроскопічними ознаками : навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / Н. Т. Білик, Л. З. Скакун, С. М. Бекеша, І. В. Побережська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 108 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня бакалавр освітньої програми «Геологія. Комп’ютерні технології в геології» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / [М. М. Павлунь, Л. В. Генералова, С. І. Ціхонь, А. В. Іваніна, І. В. Побережська, Г. І. Гоцанюк]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 56 с.

 

Методичні вказівки з підготовки і виконання курсових робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, Н. Т. Білик., С. П. Войтович, У.І. Борняк, Н. О. Словотенко, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 32 с.

 

Методичні рекомендації з підготовки та оформлення кваліфікаційних робіт освітнього рівня магістр освітньої програми «Геохімія та мінералогія» для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл. І. В. Побережська, С. П. Войтович, Н. О. Словотенко, У. І. Борняк, О. В. Костюк – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 64 с.

 

Літологічні методи досліджень. Частина 3 (глинисті породи): навчально-методичний посібник до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 103 – Науки про Землю та інших природничих спеціальностей / укл.: О. В. Костюк, І. В. Побережська – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 104 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!