Шліховий аналіз

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛХм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛХм-11БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

Курс навчальної дисципліни „Шліховий аналізˮ розроблено таким чином, щоби викласти предмет, вказуючи на важливу роль, яку відіграє шліховий аналіз під час проведення геологорозвідувальних робіт та мінералогічних дослідженнях. Викладач повинен донести до студентів основні уявлення про методику польових робіт під час здійснення шліхового опробування, лабораторні дослідження шліхів та інтерпретацію результатів. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, пов’язаних з сучасними тенденціями в розвитку мінералогічних методів пошуку родовищ корисних копалин, сучасними методами вивчення кристалічної речовини,  так і процесів та інструментів, які потрібні для реалізації основної мети та завдань.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Сливко Є.М. Мінералогічний аналіз. Текст лекцій.– Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. 173 с.

Додаткова література:

  1. Бекеша С.М. Шліховий аналіз. Методичний посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 47 с.
  2. Бекеша С.М., Сливко Є.М., Білик Н.Т. Цикл лекцій з курсу ‟Методи мінералогічних дослідженьˮ. Ч.1.– Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 48 с.
  3.  Бекеша С.М., Сливко Є.М., Білик Н.Т. Цикл лекцій з курсу ‟Методи мінералогічних дослідженьˮ. Ч.2.– Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 104 с.

Силабус: Шліховий аналіз

Завантажити силабус