Метасоматичні процеси

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛХм-21

Опис курсу

“Метасоматичні процеси” – окремий розділ фундаментальної науки “Петрографія кристалічних порід”, який поглиблює і деталізує вивчення земної кори. Предметом навчальної дисципліни являються метасоматичні породи, вивчення їх мінералого-петрографічних, структурно-текстурних, петрохімічних особливостей. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні знання щодо основ метасоматозу, сучасних класифікацій метасоматичних порід, а також практичних навиків для визначення цих порід мікро- і макроскопічно

Рекомендована література

Основна література:

 1. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Степанов В.Б., Костюк О.В. Петрографія кристалічних порід (метаморфічні породи). Ч.3: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 68 с.
 2. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В. Петрографія кристалічних порід (метасоматичні породи). Ч.4: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 44 с.
 3. Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін.. Металічні корисні копалини. Київ-Львів: видав. «Центр Європи”,2006. – 740 с.
 4. Павлов Г.Г. Петрографія: підручник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 527 с.
 1. Свєшніков К.І., Побережська І.В., Дорошенко Ю.П. Магматичні породи та породні сполучення. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 426 с.
 1. Шнюков С.Є., Лазарева І.І. Геохімічне моделювання в дослідженні генетичного зв’язку магматичних комплексів та просторово асоціюючих з ними гідротермальнометасоматичних рудних родовищ // Зб. наук. праць УкрДГРІ. — 2002. — № 1-2. — С. 128- 143.

Додаткова література

 1. Лазаренко Э.О. Метасоматичні утворення у вулканічних породах Закарпаття. Львів: вид. Львівського ун-ту, 1960. – 140 с.
 2. Побережська І.В., Білик Н.Т., Бучинська А.В., Королишин Т.Г. Особливості речовинного складу гранітоїдів Осницького комплексу Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : наук. зб.; за ред. Н. В. Вергельської. – Хорошів : ІГМР, 2021.
 3. Побережська І.В., Білик Н.Т., Генералова Л.В., Гнилко О.М., Тербішалієва Б.Ж. Калій – барієва мінералізація в габроїдах Хайдарканського рудного поля (Південний Тянь-Шань) Мінералогія України: сучасний стан і перспективи: Матеріали Дванадцятих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка/ Відп. ред. О. Матковський. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022
 4. Синіцин В.О., Шунько В.В. Дослід систематизації метасоматитів Українського щита на формаційній основі. – К.: Геолог України, 2010, № 3. – с. 7
 5. Шунько В.В. Мінерагенія метасоматичних формацій Українського щита. – К.: Вісник КНУТШ, 2002, № 22, с.106-110
 6. Best M.G. (2003). Igneous and metamorphic petrology. Oxford Blackwell Publishing, 752 p.
 7. Frost B.R., Frost C.D. (2014). Essentials of Igneous and Metamorphic petrology. Cambridge University Press, 303 p.

I. V. Poberezhska, N. Т. Bilyk, O. I. Matkovskyi, Ye.M. Slyvko, I.M. Dubrovskyi Pumpellyite from metabasalts of the Ukrainian Carpathians Mineral. Journ. (Ukraine). – 2023. – Т. 45. – №. 2. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.45.02.003

Силабус: Метасоматичні процеси

Завантажити силабус