Метасоматичні процеси

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГЛХм-11доцент БОРНЯК  У. І.

Опис курсу

“Метасоматичні процеси” – окремий розділ фундаментальної науки “Петрографія кристалічних порід”. який поглиблює і деталізує вивчення земної кори. Предметом навчальної дисципліни являються метасоматичні породи, вивчення їх мінералого-петрографічних, структурно-текстурних, петрохімічних особливостей. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні знання щодо основ метасоматозу, сучасних класифікацій метасоматичних порід, а також практичних навиків для визначення цих порід мікро- і макроскопічно.

Рекомендована література

 1. Метасоматические изменения боковых пород и их роль в рудообразовании. М.: Недра, 1966
 2. Наковник Н.Й. Вторичные кварциты СССР и связанные с ними месторождения полезных ископаемых. М.: Недра, 1964
 3. Омельяненко Б.И. Околорудные гидротермальные изменения пород. М., 1978
 4. Рундквист Д.В., Денисенко В.К., Павлова И.Г. Грейзеновые месторождения. М.: Недра, 1971
 5. Сазанов В.Н. Лиственитизация и оруденение. М.: Наука, 1975
 6. Шабынин Л.И. Магнезиальные скарны и связанные с ними оруденения. М.: Госгеолтехиздат, 1960

Інформаційні ресурси

 1. Geokem – lgneous Geochemistry (http://www.geokem.com/)
 2. GEOROC A global geochemical database (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/Start.asp)
 3. Geochemical Earth Reference Model (GERM) (http://earthref.org/ cgi-bin/germ-s()-main.cgi)
 4. M.White Geochemistry 2006 (http://imwa.info/geochemistry/)
 5. lgneous and Sedimentary Rock Compositional Databases (http://www.ige.csic.es/sdbp/)

Силабус: Метасоматичні процеси

Завантажити силабус