Петрографія кристалічних порід

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.
ГЛГ-32доцент БОРНЯК  У. І.

Опис курсу

Петрографія є фундаментальною наукою про гірські породи, які представляють геологічно самостійні частини земної кори. Предметом навчальної дисципліни “Петрографія кристалічних порід” являється всебічне вивчення мінерального складу гірських (магматичних, метаморфічних, метасоматичних) порід, деталей їх будови (структура, текстура), характеру і ступеню вторинних змін, а також особливостей їх хімічного складу. Курс складається з двох частин – лекційної і лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи петрографії кристалічних порід. На лабораторних заняттях – вивчаються учбові колекції взірців гірських порід та шліфи магматичних і метаморфічних порід з використанням поляризаційного мікроскопу.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Даминова А.М. Петрография магматических пород. М.: Недра, 1967
  2. Елисеев Н.А. Метаморфизм. М.: Недра, 1963.
  3. Заварицкий А.Н. Изверженные горные породы. М.: изд-во АН СССР, 1956
  4. Классификация и номенклатура магматических горных пород. М.: Недра, 1981
  5. Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы. М.: Недра, 1974
  6. Магматические горные породы (ультраосновные, основные, кислые, средние, щелочные). М.: Наука, 1984, 1985, 1987, 1988.
  7. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу “Петрография магматических и метаморфических пород” (Магматические породы). Львов: ЛГУ, 1989
  8. Омельяненко Б.И. Околорудные гидротермальные изменения пород. М., 1978

Силабус: Петрографія кристалічних порід

Завантажити силабус