Основи петрографії

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГЛГ-31доцент КОСТЮК О. В., доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.
ГЛГ-32доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.

Опис курсу

Петрографія є фундаментальною наукою про гірські породи, які представляють геологічно самостійні частини земної кори. Предметом навчальної дисципліни “Основи петрографії” являється всебічне вивчення мінерального складу гірських (магматичних, метаморфічних, метасоматичних) порід, деталей їх будови (структура, текстура), характеру і ступеню вторинних змін, а також особливостей їх хімічного складу. Курс складається з двох частин – лекційної і лабораторної. На лекціях даються теоретичні основи петрографії. На лабораторних заняттях розглядаються методики аналізу мінерального складу порід, а також проводиться інтерпретація петрохімічних аналізів різноманітних порід

Рекомендована література

Основна література:

  1. Даминова А.М. Петрография магматических пород. М.: Недра, 1967
  2. Елисеев Н.А. Метаморфизм. М.: Недра, 1963.
  3. Заварицкий А.Н. Изверженные горные породы. М.: изд-во АН СССР, 1956
  4. Классификация и номенклатура магматических горных пород. М.: Недра, 1981
  5. Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы. М.: Недра, 1974
  6. Магматические горные породы (ультраосновные, основные, кислые, средние, щелочные). М.: Наука, 1984, 1985, 1987, 1988.
  7. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу “Петрография магматических и метаморфических пород” (Магматические породы). Львов: ЛГУ, 1989

Силабус: Основи петрографії

Завантажити силабус