БОРНЯК Уляна Іванівна

Посада: доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії імені професора Ореста Матковського

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-44

Електронна пошта: ulyana.bornyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Біомінералогія. Штучний та природний камінь в архітектурі м. Львова. Мінералогічні та петрографічні особливості геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини.

Курси

Вибрані публікації

Вибрані публікації

Urban complex of geotourist sites of the city of Lviv (Western Ukraine) /U. I. Bornyak, A. V. Ivanina, H. I. Hotsanyk, I. V. Shaynoha // Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2020. N 29 (3). – P. 447–459

doihttps://doi.org/10.15421/112040

Geological narrative of historical galician cemeteries in terms of restoration / Stasyuk O. , Bornyak U. // Scientific collection «Interconf» – Rome, 2021. – № 67 – P. 493–502

Нові дані до історії, технології побудови та мистецького оздоблення Успенського собору в княжому Галичі /  Мельник В.,  Борняк У.  // Княжа доба: історія і культура. 2019. – Вип. 13. –С. 99 – 107.

Мінералого-петрографічні особливості природного каменю в ужиткових, сакральних і архітектурних формах давніх епох на території Галичини / Гулій В.М., Борняк У.І. // Коштовне та декоративне каміння. – 2018. – № 2. – С. 4 – 9

 

The problems of preserving and restoring the stone elements of Lviv’s defensive walls / Stasyuk O., Bornyak U. // Current issues in research, conservation and restiration of historic fortifications. – 2018. – № 10  – P. 152 – 159.

 

Характеристика кам’яного матеріалу оборонних мурів Львова / Проблеми геології фанерозою України: збірник наукових праць у 2-х ч. / за заг. ред. Р. Й. Лещуха та Ю. З. Крупського [Електронний ресурс] // Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2021. – Ч. 2.– С. 42–48

Деякі аспекти правового регулювання наукового відкриття в геології, як об’єкта права інтелектуальної власності / Борняк У.., Мельник М.-С. // Аналітично-порівняльне правознавство –  2023 –   №04  –  С.126-130

Травертинові джерела східних околиць Львова –цінні об’єкти живої та неживої природи / О. Орлов, М. Рагуліна, Р. Дмитрук, У. Борняк, О. Омельчук // Проблеми геоморфології і палеогеографії…2023. Вип. 1 (15) –  С. 133–153

Біографія

Народилася 14.12.1975, м. Львів. Геолог-геохімік, мінералог, кандидат геологічних наук (2009 р.), доцент (2021р.). Закінчила геологічний факультет національного університету імені Івана Франка.  (2000 р.), відразу поступила до аспірантури. Після закінчення аспірантури (2003 р.) – лаборант кафедри мінералогії . У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Біомінералогічні фактори стійкості жовчевих камінців”. Вивчала біомінералогічні параметри жовчевих камінців з мінімальними стійкісними характеристиками, які найбільш ефективно піддаються дії зовнішнього впливу щодо їх дезінтеграції. З 2010 р. працює доцентом на кафедрі петрографії (з 2019 р – кафедра мінералогії, петрографії і геохімії) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Автор понад 60 наукових праць.

Проекти

З 2016 р є науковим керівником теми в межах робочого часу «Дослідження кам’яного матеріалу пам’ятників культурної спадщини Галичини»

З 2021 р є науковим керівником теми в межах робочого часу “Мінералого-петрографічні дослідження геотуристичних об’єктів та пам’ятників культурної спадщини Західної України”. № держреєстрації – 0121U109717

Нагороди

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!