Петрологія

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент БОРНЯК  У. І.ГЛХм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГЛХм-11доцент БОРНЯК  У. І.

Опис курсу

«Петрологія» є дисципліною, що конкретизує набуті знання з петрографічного та мінералогічного циклу предметів та є необхідною в розумінні процесів формування гідротермально змінених (метасоматичних) гірських порід, які передують або супряжні рудоутворенню та метаморфічним перетворенням гірських порід в земній корі.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Petrology: An Introduction to Igneous and Metamorphic Rocks and Processes / Perkins D. // University of North Dakota, 2022. Режим доступу: https://opengeology.org/petrology/
  2. Sedimentary Petrology. An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks / Maurice E. Tucker // John Wiley & Sons, 2013 – 272 р.
  3. Principles and Practice / Gautam Sen // Textbook, 2014 – 368 р.
  4. Essentials of Igneous and Metamorphic Petrology / B. Ronald Frost, Carol D. Frost // 2019 – 362 р.
  5. Petrology: Igneous, Sedimentary, and Metamorphic / H. BlattR. TracyB. Owens//New York : W.H. Freeman, 2006 – 529 р.
  6. Petrology: The Study of Igneous, Sedimentary and Metamorphic Rocks / Loren A. Raymond // Waveland Pr Inc; 2nd edition, 2007 – 736 р.
  7. Organic Petrology / H. Taylor; M. Teichmüller; A. Davis; C.F.K. Diessel; R. Littke; P. Robert // 1998. –  704 p.
  8. A Petrologic, Chemical and Isotopic Synthesis / Robert Hutchison // Natural History Museum, London, 2007–  524 p.

Силабус: Петрологія

Завантажити силабус