Геохімія рудоутворювальних систем

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент БОРНЯК  У. І.ГЛХм-21

Опис курсу

«Геохімія рудоутворювальних систем» є дисципліною, що конкретизує набуті знання з мінералогічного та геохімічного циклу предметів та є необхідною для розуміння геохімічних процесів рудоутворення.  Курс дозволяє опанувати методами, які необхідні для  виявлення закономірностей розподілу благородних, рідкісних і розсіяних елементів домішок у магматичних, метаморфічних та рудних формаціях; поводження елементів та їх ізотопів в осадових та рудоутворювальних процесах; розповсюдження та умов накопичення рідкісних елементів у кристалічних породах.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Гожик А.П. Геохімія зони гіпергенезу: посібник. / А.П.  Гожик., І.М. Байсарович, О.В. Зінченко, С.Є. Шнюков // К.: електронне видання. 2018 – 110 с.  Режим доступу:  http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Geochemistry_of_hypergenesis.pdf
 2. Грінченко О.В. Теорія рудоутворення: Навчальний посібник. – К.: Інтернет-ресурс КНУ ім. Т. Шевченка. // Режим доступу : http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/ore_formation_theoty.pdf
 3. Tarney. Trace element geochemistry of orogenic igneous rocks and crustal growth models / J. Tarney, C. E. Jones // Journal of the Geological Society, Vol. 151 – P. 855 – 868
 4. Encyclopedia of Geochemistry / Clare P. Marshall, Rhodes W. Fairbridge // Reference work, 1999 – 714 р.
 5. Geochemistry: Concepts and Applications / Inamuddin Inamuddin, Mohd Imran Ahamed, Rajender Boddula, Tariq Altalhi // 2021 – 208 р.
 6. Isotope geochemistry / William M White // Wiley, 2015 – 496p

 

Додаткова література

 1. Павлунь М. М. Геологія корисних копалин : у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення : підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.
 2. Geology, geochemistry, and genesis of orogenic gold–antimony mineralization in the Himalayan Orogen, South Tibet, China//

Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169136813002552

 1. Geology, mineralogy and geochemistry of syn-orogenic anatectic granites from the Achiras Complex, Córdoba, Argentina: some petrogenetic and geodynamic implications// Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981198000212
 2. Contrasting geochemistry of orogenic gold deposits in Yukon, Canada and Otago, New Zealand // Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/272943040_Contrasting_geochemistry_of_orogenic_gold_deposits_in_Yukon_Canada_and_Otago_New_Zealand

 

Інформаційні ресурси

 1. Геохімія та рудоутворення. Збірник наукових праць // Режим доступу: http://www.g-o-f.org.ua/archive/
 2. IAGC International Association of  Geochemistry // Режим доступу: https://www.iagc-society.org/

Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis https. Journal of the Geological Society of London and the Association of Applied Geochemists (AAG) // Режим доступу: https://pubs.geoscienceworld.org/geea/list-of-years

Силабус: Геохімія рудоутворювальних систем

Завантажити силабус