Геохімія процесів формування родовищ вуглеводнів

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132доцент БОРНЯК  У. І.

Рекомендована література

  1. Атлас родовищ нафти і газу України : у 6 т. / гол. ред. М. М. Іванюта. – Л., 1998.
  2. В. Г. Суярко. Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів. Харків: Фоліо. 2015. 413 с.
  3. Нестеровський В. А. Геохімія нафти і газу : навч. посіб. / В. А. Нестеровський, В. А. Богатиренко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2020. – 176 с.
  4. Савчак О. З. Геохімічні аспекти процесів нафтогазонагромадження нафтогазоносних регіонів України // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2017. – № 1–2 (170–171). – С. 154–156. p.
  5. Суярко В.Г. Структурно-геохімічні критерії прогнозування скупчень вуглеводнів (на прикладі Західно-Донецького грабену)/ В.Г. Суярко, В.М. Загнітко, Г.В. Лисиченко. – К.: Салютіс, 2010. – 83 с .
  6. Багрій І. Д. Геолого-структурно-термо-атмогеохімічні технології прогнозування, пошуків і розвідки родовищ вуглеводнів / І. Д. Багрій. – К., 2016. – 309 с.
  7. Михайлов В. А. Горючі корисні копалини України : підручник / В. А. Михайлов, М. В. Курило, В. Г. Омельченко та ін. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 376 с.
  8. Gluyas, J. & Swarbrick, R. Petroleum Geoscience. Oxford, Blackwell. 2004. 376 p.
  9. Satyanarayana, D. Petroleum Geochemistry. New Delhi, Dava Publishing, 2013
  10. Welte, D. H., Horsfield, B. & Baker, D. R. Petroleum and Basin Evolution: Insights from Petroleum Geochemistry, Geology and Basin Modeling. Springer Science & Business Media. 2012. 535p.

Dembicki, H. Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. Elsevier. 2016. 342p.

Силабус:

Завантажити силабус