Рентгено-структурний аналіз мінералів

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132доцент БОРНЯК  У. І.

Рекомендована література

 1. Дифракційна оптика Х-хвиль [Текст] : підручник / М. Д. Раранський, Я. М. Струк ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 155 с.
 2. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення [Текст] : навч. посіб. для студ. фіз. та інж.-техн. спец. вищ. навч. закл. / П. В. Петренко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2005. – 248 с. : ілюстр.
 3. Казіміров В. П. Рентгенографія кристалічних матеріалів : навч. посіб. / В. П. Казіміров, Е. Б. Русанов. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 287 с.
 4. Махровський В. М. Рентгеноструктурний аналіз / В. М. Махровський, Р. В. Дінжос, Е. А. Лисенков. – Миколаїв: Іліон, 2019. – 150 с.
 5. Методи рентгенівської дифракційної діагностики напівпровідникових кристалів та гетероструктур [Текст] : навч. посіб. / Кладько В. П., Фодчук І. М. ; м-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2017. – 100 с.
 6. Хмелівський В.О., Дяків В.О. Рентгенометрічний визначник мінералів. Навчальний посібник. Комп’ютерний набір. Львів. 2003.
 7. Asif Ali. X-ray diffraction techniques for mineral characterization: a review for engineers of the fundamentals, applications, and research directions //Asif Ali, Yi Wai Chiang, and Rafael M. Santos / Режим доступу: https://www.preprints.org/manuscript/202112.0438/v1
 8. C J Gilmore, J A Kaduk, H Schenk. International Tables for Crystallography, Volume H, Powder Diffraction 2019.
 9. Lavina B. Modern X-ray Diffraction Methods in Mineralogy and Geosciences // Reviews in Mineralogy & Geochemistry, Vol. 78 pp. 1-31, 2014
 10. Massa W. Crystal Structure Determination / W. Massa // Springer-Verlag: N. Y., 2004.
 11. Methods of crystallography: powder X-ray diffraction / Angela Altomare; Corrado Cuocci; G. Diego Gatta; Anna Moliterni; Rosanna Rizzi // 2017
 12. Powder dіffractіon fіle. Search Manual (Alphabetіcal Lіstіng). JCPDS. USA,1973. – 663p.
 13. Powder dіffractіon fіle. Search Manual (Fіnk method). JCPDS. USA, 1973. -1402 p.
 14. Powder dіffractіon fіle. Search Manual Mіnerals. USA. 1974. – 262 p.
 15. Powder dіffractіon fіle. Search Manual (Hanawalt method). Joіnt Comіtee on Powder Dіfractіon Standarts (JCPDS). USA, 1973. -875 p.

Selected powder data for mіnerals.  JCPDS.  USA, 1974. – 833 p.

Силабус:

Завантажити силабус