Методи петрологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент КОСТЮК О. В.ГЛХм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛХм-11доцент КОСТЮК О. В.

Опис курсу

“Методи петрологічних досліджень” – окремий розділ фундаментальної науки “Петрографія кристалічних порід”, який поглиблює і деталізує вивчення земної кори. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні знання щодо мінерального складу гірських порід, деталей їх будови (структури, текстури), характеру і ступеню вторинних змін, особливостей їх хімічного складу, а також практичних навиків для визначення гірських порід мікро- і макроскопічно.

Рекомендована література

  1. Дорошенко Ю.П. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу “Петрография кристаллических пород” (метасоматические породы). Львов: Изд-во ЛГУ, 1985
  2. Измененные околорудные породы и их поисковое значение. М.: Госгеолтехиздат, 1954
  3. Коржинский Д.С. Очерк метасоматических процессов. М.: Изд-во АН СССР, 1953
  4. Коржинский Д.С. Теория метасоматической зональности. М.: Наука, 1969
  5. Кушев В.Т. Щелочные метасоматиты докембрия. Л.: Недра, 1972
  6. Маракушев А.А. Проблемы минеральных фаций метаморфических и метасоматических горных пород.- М.: Наука, 1965. 140 с.
  7. Метасоматические изменения боковых пород и их роль в рудообразовании. М.: Недра, 1966

Силабус: Методи петрологічних досліджень

Завантажити силабус