Методи петрологічних досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ПОБЕРЕЖСЬКА І. В.ГЛХм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛХм-11БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

“Методи петрологічних досліджень” – окремий розділ фундаментальної науки “Петрографія кристалічних порід”, який поглиблює і деталізує вивчення земної кори. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні знання щодо мінерального складу гірських порід, деталей їх будови (структури, текстури), характеру і ступеню вторинних змін, особливостей їх хімічного складу, а також практичних навиків для визначення гірських порід мікро- і макроскопічно.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бобровник Д.П. Методичні вказівки до лабораторних занять з імерсійного методу і петрографії осадочних порід. Львів: ЛДУ, 1967.- 71 с.
 2. Бобровник Д.П. Таблиці для визначення породоутворюючих і інших мінералів осадочних порід по показникам заломлення і других оптичних константах. Львів: ЛДУ, 1970. – 39 с.
 3. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Степанов В.Б., Костюк О.В. Петрографія кристалічних порід (метаморфічні породи). Ч.3: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 68 с.
 4. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В. Петрографія кристалічних порід (метасоматичні породи). Ч.4: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 44 с.
 5. Кривдік С.Г., Кравченко Г.Л., Томурко Л.Л. та ін. Петрологія і геохімія чарнокітоїдів Українського щита: монографія К.: Наукова думка, 2011. – 215 с.
 6. Павлов Г.Г. Петрографія: підручник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 527 с.
 7. Свєшніков К.І., Побережська І.В., Дорошенко Ю.П. Магматичні породи та породні сполучення. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 426 с.
 8. Best M.G. (2003). Igneous and metamorphic petrology. Oxford Blackwell Publishing, 752 p.
 9. Frost B.R., Frost C.D. (2014). Essentials of Igneous and Metamorphic petrology. Cambridge University Press, 303 p.
 10. Kelsey C.H. Calculation of the C.I.P.W. norm //Mineralogy Magazine. 1965. V. 34. P. 276-282
 11. Markl G. REE constraints on fractionation processes of massive type anorthosites on the Lofoten Islands, Norway // Mineralogy and Petrology. 2001. V.72. P. 325-351
 12. Tuttle O.F., Bowen N.L. Origin of granite in the light of experimental studies in the system NaAlSi3O8-KAlSi3O8-SiO2-H2O // Geological Society of America Memoirs. 1958. V 74. 153 p.
 13. White W.M. Geochemistry. First Edition. Oxford, UK: BlackwellWiley. 2013. 672 p.
 14. Winter J.D. An introduction to igneous and metamorphic petrology. Prentice-Hall Inc. New Jerscy. 2001.697 p.

Додаткова література٭

1.Білик Н.Т. Мінералого-петрографічні особливості ендербітів Гайворонського комплексу (смт. Завалля, Кіровоградська область)/Білик Н.Т., Побережська І.В., Шваєвський О.В.// The 2nd International scientific and practical conference ―Modern research in world science (May 15-17,2022) SPC – Sci-conf.com.ua‖, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. 630-635 с.

 1. Побережська І. В. Особливості речовинного складу гранітоїдів Осницького комплексу / І. В. Побережська, Н. Т. Білик, А. В. Бучинська, Т. Г. Королишин // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : наук. зб. ; за ред. Н. В. Вергельської. – Хорошів : ІГМР, 2021. – С. 209–215.
 2. Толстой М.І., Гасанов Ю.Л., Костенко Н.В., Гожик А.П., Шабатура О.В.Петрогеохімія і петрофізика гранітоїдів Українського щита. Довідник – навчальний посібник . – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2003
 3. Толстой М.І., Гасанов Ю.Л., Гожик А.П., Кадурін В.М., Костенко Н.В., Чепіжко О.В. Петрографія, акцесорна мінералогія гранітоїдів Українського щита та їх речовиннопетрофізична оцінка //К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 356 с.
 4. Gautan Sen Petrology, American University –Sptinger-Verlag, 2014.
 5. Gill, Robin,Igneous rocks and processes, 2010.
 6. Guliy V. Peculiarities of distribution, composition and origin of glaucophane from Dabie-Shan (China) / V. Guliy. I. Poberezhska, O. Kovtun // Мінерал. збірник. – 2016. – № 66. – Вип 2. – P. 118 – 127.
 7. Hall H.T. Some high-pressure, high-temperature apparatus design considerations: Equipment for use at 100000 atmospheres and 30000C //Reviews of Scientific Instruments. 1958.V.29,.P.267-275
 8. Kawai N., Endo S. The generation of ultrahigh hydrostatic pressures by a split sphere apparatus // Reviews of Scientific Instruments. 1970.V.41,.P.1178-1181
 9. Sun S.-S., McDonough W.F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes// geological Society, London, Special Publications. 1989. V.42.P.313- 15 doi: 10.1144/GSI…SP.1989.042.01.19

Інформаційні ресурси

 1. Geokem – lgneous Geochemistry (http://www.geokem.com/)
 2. GEOROC • A global geochemical database (http://georoc.mpchmainz.gwdg.de/Start.asp)
 3. Geochemical Earth Reference Model (GERM) (http://earthref.org/ cgi-bin/germ-s()-main.cgi)
 4. W.M.White Geochemistry 2006 (http://imwa.info/geochemistry/)

5. lgneous and Sedimentary Rock Compositional Databases (http:// www.ige.csic.es/sdbp/)

Силабус: Методи петрологічних досліджень

Завантажити силабус