Петро Михайлович Білоніжка ( нар. 28 травня 1935 року)

Білоніжка П.М (життя і діяльність)

Вишнівчик (нариси з історії села Вишнівчик)

Ноосфера (Ноосфера та проблеми її розвитку, 2020)

З 1977 р. – доцент кафедри мінералогії Львівського університету, вчене
звання доцента одержав у 1980 р. Працював на кафедрі мінералогії до 2018 р.
до виходу на пенсію. Дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка (2003
р.); Почесний член Українського мінералогічного товариства (2006 р.).
Педагогічна робота
У різні роки читав лекції і проводив практичні заняття з курсів:
«Геохімія», «Геохімія окремих елементів»; «Геохімія літогенезу»; «Геохімія
довкілля»; «Мінералогія осадових порід»; «Спецметоди в геохімії»;
«Українська мова за професійним спрямуванням»; «Геохімія ізотопів»;
«Геохімічні методи пошуків вуглеводнів»; «Органічна речовина в геологічних
системах».
Наукова робота
П. Білоніжка – автор 373 наукових праць, в т.ч. 11 монографій, 7
довідково-інформаційних і 4 довідково-бібліографічних видань, серед яких 14 у
співавторстві.