Осадові фації і формації

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Опис курсу

“Осадові фації і формації” є дисципліною, що конкретизує набуті знання з літологічного, палеонтологічного, седиментологічного циклу предметів, сформувалася під впливом потреб практичної геології для вирішення задач пошуків мінеральної сировини осадового походження, особливо проблем нафтогазової геології. Успішне вирішення таких завдань є необхідною в розумінні процесів формування фацій і формацій осадовиї порід. В програмі курсу послідовно освітлюються еволюція визначення терміну “фація” і методика фаціального аналізу, наводиться класифікація континентальних, морських, лагунних (перехідних) фацій. Для всіх груп фацій даються визначення і важливі критерії їх діагностики, наводиться визначення поняття “формація”, характеризується сучасний підхід до існуючої термінології. Розглянуті головні історико-геологічні типи осадових формацій.