Науково-дослідний практикум

Тип: Нормативний

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Курсова робота

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГЛХм-11БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни ”Науково-дослідний практикум” є вивчення фізичних, морфологічних і генетичних особливостей мінералів і мінералого-геохімічних і структурно-текстурних властивостей  гірських порід, що дають інформацію про процеси мінералоутворення і петрогенезису.

Метою навчальної дисципліни ”Науково-дослідний практикум” – закріпити набуті навички з визначення параметричних особливостей генезису мінералів і гірських порід. Курс повинен донести до студентів всі можливості використання особливостей конституції мінералів, їх парагенезисів і структурно-текстурних особливостей, петрохімічних властивостей та генетичних параметрів гірських порід як джерела  інформації про умови їх утворення в різних геологічних процесах.

Рекомендована література

Основна література:
1. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с.
2. Матковський О.І. Мінерали Українських Карпат. Силікати / О. Матковський, В. Квасниця, І. Наумко, П.Білоніжка, О.Гречановська, І.Квасниця, В.Мельников, І.Попп, Л.Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, Р. Бондар, Б. Манчур, З. Матвіїшин, Т. Шемякіна – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 520 с.
3. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / [О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк, В. Дяків, М. Ковальчук, Л. Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, В. Степанов, С. Ціхонь, С. Кріль]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
4. Павлишин В.І. Основи морфології та анатомії мінералів: навчальний посібник – Київ. Видав.-поліграфіч. центр “Київський університет”. 2000. – 186 с.
5. Петрографічний кодекс України. Проект. Відп. ред. Щербаков І.Б. Київ. ДГП ”Геоінформ”. 1998. – 72 с.

6. Побережська І.В., Шевчук А.О., Свідрак І.Г., Білик Н.Т. Кристаломорфологічні та фізичні властивості апатиту з карбонатитів Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Харчові технології. – 2021. – Т. 23. – № 95. https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9505
7. Побережська І.В., В. Гулій, С. Бекеша Особливості використання традиційних мінералів-індикаторів у процесі прогнозування й розшуків потенційно алмазоносних об’єктів.

8. Свєшніков К.І., Побережська І.В., Дорошенко Ю.П. Магматичні породи та породні сполучення. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 426 с.
9. Побережська І.В., Білик Н.Т., Бучинська А.В., КоролишинТ.Г. Особливості речовинного складу гранітоїдів Осницького комплексу. Мінеральносировинні багатства України: шляхи оптимального
використання : наук. зб.; за ред. Н. В. Вергельської. – Хорошів : ІГМР, 2021
10. Bohlen S.R, Liotta J.J. A Barometer for Garnet Amphibolites and Garnet Granulites. J. Petrology. V. 27, Number 5, 1986. – P. 1025-1034.
11. Fiquet G. Mineral phases of the Earth`s mantle. Z. Kristallogr. 2001. Bd. 216. – P. 248-271.
12. Ровеrezhska I.V., Bilyk N.Т, MatkovskyiO.I., Slyvko Ye.M., Dubrovskyi I.M. Pumpellyite from metabasalts of the Ukrainian Carpathians Mineral. Journ. (Ukraine). – 2023. – Т. 45. – №. 2.
13. Ровеrezhska I.V., Bilyk N.Т, Yevheniia Slyvko [et al.] Petrological features of acid plutonic rocks of the Osnytskyi complex (Volynskyi megablock of the Ukrainian shield) Мінералогічний збірник. – 2021. – № 71. – С. 28–46. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.45.02.003
14. Ровеrezhska I., Bilyk N, Skakun L., Slyvko Ye. Peculiarities of the composition and thermodynamic conditions of formation of enderbites of the haivoronskyi complex (southwestern part of the ukrainian shield) Мінералогічний збірник. – 2022. – № 72. http://dx.doi.org/10.30970/min.72.06.
15. Vernon R.H., Clarke G.L. Principles of metamorphic Petrology. 2008.
Інформаційні ресурси
http://lithology/
uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Осадові породи
www.upbc.com.ua/sedimentary_02_ukr.html
Сайт ДНВП «Геоінформ України» https://geoinf.kiev.ua/
Інтерактивні карти України https://geoinf.kiev.ua/
QField for QGIS – Режим доступу
FieldMove Clino – Режим доступу
Webmineral: Mineral Database by David Barthelmy
http://webmineral.com/
Mindat.org – the mineral and locality database
http://www.mindat.org/
American Mineralogist Crystal Structure Database

Матеріали

Методичні вказівки для підготовки і виконання курсових робіт магістерського рівня зі спеціальності 103

Силабус: Науково-дослідний практикум ГЛХм-11

Завантажити силабус