КРІЛЬ Соломія Ярославівна

Наукові інтереси

Дослідження мінеральних вод, травертинів та сучасних процесів мінералоутворення Карпатського регіону. Вивчення флюїдодинаміки, мінералізації, тектоніки та геодинаміки в зонах розривних порушень.

Курси

Вибрані публікації

1. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення / [Матковський О., Білоніжка П., Возняк Д., Дяків В., Ковальчук М., Наумко І., Поп І., Семененко В., Скакун Л., Сливко Є., Словотенко Н., Степанов В., Ціхонь С., Кріль С.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 584 с. (Розділ Травертиноутворення, С 468–472).
2. Особливості полів палеонапружень і тектонічної тріщинуватості у долині ріки Чорна Тиса (Поркулецький, Дуклянський покриви) / С. Я. Кріль, І. М. Бубняк, Ю. М. Віхоть, С. І. Ціхонь // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2013. – Вип. 27. – С. 122–130. (Збирання даних, комп’ютерне опрацювання результатів, інтерпретація результатів геолого-структурних досліджень).
3. Кріль С. Ізотопний склад жильних карбонатів зони Рахівсько-Тисенського розлому Українських Карпат / С. Кріль // Мінерал. журн. – 2014. – № 3. – С. 30–39.
4. Кріль С. Фізико-хімічні умови формування арагоніту із жил крейдових відкладів південно-східної частини Українських Карпат / С. Кріль, С. Ціхонь // Наук. вісн. НГУ. – 2014. – Вип. 2. – С. 23–29. (Відбирання зразків і проб, підготовка плоскополірованих препаратів, дослідження твердих і флюїдних включень, інтерпретація результатів дослідження).
5. Ціхонь С. Geological objects in Rakhiv region as the basis for the development of the geotourism (Transcarpathian) (Геологічні об’єкти Рахівщини як підґрунтя для розвитку геотуризму в регіоні (Закарпаття)) / С. Ціхонь, С. Кріль // Geo-Carpathians. Potential of the Cognative Tourism. – Krosno, 2014. – Р. 67–77. (Опис об’єктів, аналіз літературних джерел, інтерпретація результатів дослідження).

Біографія

У 2005 році вступила на геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка. У 2010 році отримала ступінь магістра за спеціальністю “Мінералогія і геохімія”. У 2010-2013 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі геології родовищ корисних копалин геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію. Тема: “Процеси мінералоутворення на неотектонічному етапі розвитку південно-східної частини Українських Карпат”. Спеціальність “Мінералогія, геохімія”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!