Коштовне каміння

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Дисципліна „Коштовне камінняˮ (за вибором студента) ознайомлює усіх бажаючих студентів Університету з головними напрямками сучасної гемології – науки про товарознавство, діагностику, утворення ювелірних, декоративних природних і штучних матеріалів і художніх виробів з них. Поряд з естетичними, економічними і технологічними аспектами в курсі особлива увага надається мінералогічним і генетичним аспектам гемології.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Коштовне каміння» є ознайомлення студентів з найважливішими коштовними природними, штучними і декоративними матеріалами, їхніми класифікаціями, діагностикою, вартістю, а також з особливостями обробки, головними процесами виробництва та асортиментом ювелірних виробів. Ціллю є  навчити студентів розрізняти природні коштовні каміння від штучних, виявляти і підсилювати красу і економічну привабливість виготовлених ювелірних і декоративних виробів, навчити володіти сучасними підходами та інструментами для їх вирішення цих завдань.