Коштовне каміння

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент БЕКЕША С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент БЕКЕША С. М.

Опис курсу

Дисципліна „Коштовне камінняˮ (за вибором студента) ознайомлює усіх бажаючих студентів Університету з головними напрямками сучасної гемології – науки про товарознавство, діагностику, утворення ювелірних, декоративних природних і штучних матеріалів і художніх виробів з них. Поряд з естетичними, економічними і технологічними аспектами в курсі особлива увага надається мінералогічним і генетичним аспектам гемології.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Коштовне каміння» є ознайомлення студентів з найважливішими коштовними природними, штучними і декоративними матеріалами, їхніми класифікаціями, діагностикою, вартістю, а також з особливостями обробки, головними процесами виробництва та асортиментом ювелірних виробів. Ціллю є  навчити студентів розрізняти природні коштовні каміння від штучних, виявляти і підсилювати красу і економічну привабливість виготовлених ювелірних і декоративних виробів, навчити володіти сучасними підходами та інструментами для їх вирішення цих завдань.

Рекомендована література

Основна література:

  1. 1. Банк Г.В. В мире самоцветов. М., Мир, 1979. 300 с.
  2. Баранов П.Н. Геммология. Диагностика, дизайн, обработка, оценка самоцветов. Учебник для студентов высших учебных заведений. Днепропетровск; “Металл”, 2002. 208 с.
  3. Буканов В. Цветные камни. Геммологический словарь. С.-Петербург: Изд. Медный всадник, 2001. 208 с.
  4. Р. Вовченко, О. Матковський, І. Бакуменко та ін. Словник-довідник ювелірного і колекційного каміння. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. 2006. 165 с.
  5. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра, 1983. 239 с.

Силабус: Коштовне каміння

Завантажити силабус