Метаморфізм

Тип: На вибір студента

Кафедра: мінералогії, петрографії і геохімії імені професора ореста матковського

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ГЛХм-21БІЛИК Н. Т.

Опис курсу

“Метаморфізм” – окремий розділ фундаментальної науки “Петрографія кристалічних порід”, який поглиблює і деталізує вивчення земної кори. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні знання щодо мінерального складу гірських метаморфічних порід, деталей їх будови (структури, текстури), характеру і ступеню вторинних змін, особливостей їх хімічного складу, а також практичних навиків для визначення метаморфічних гірських порід мікро- і макроскопічно

Рекомендована література

 1. Гулій В., Бекеша С., Побережська І.В. Особливості використання традиційних мінералів-індикаторів у процесі прогнозування й розшуків потенційно алмазоносних об’єктів. використання традиційних мінералів-індикаторів у процесі прогнозування й розшуків потенційно алмазоносних об’єктів
 2. Дорошенко Ю.П., Побережська І.В., Степанов В.Б., Костюк О.В. Петрографія кристалічних порід (метаморфічні породи). Ч.3: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 68 с.
 1. Молявко В.Г., Павлов Г.Г. Петрографія магматичних гірських порід.- К.: Київський ун-т, 2002.- 210 с.
 1. Павлов Г.Г. Петрографія: підручник. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2014. – 527 с.
 2. Павлов Г.Г . Мікроскопічні дослідження гірських порід: Навчальний посібник. / Г.Г. Павлов, О.О. Павлова, О.В. Білан – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014р. – 224 с..
 3. Побережська І.В., Н. Т. Білик, А. В. Бучинська, Т. Г. Королишин Особливості речовинного складу гранітоїдів Осницького комплексу Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання: наук. зб.; за ред. Н. В. Вергельської. – Хорошів : ІГМР, 2021.
 4. Побережська І.В., Білик Н.Т., Генералова Л.В., Гнилко О.М., Тербішалієва Б.Ж. Калій–барієва мінералізація в габроїдах Хайдарканського рудного поля (Південний Тянь-Шань) Мінералогія України: сучасний стан і перспективи: Матеріали Дванадцятих наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка/ Відп. ред. О. Матковський. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2022
 1. Свєшніков К.І., Побережська І.В., Дорошенко Ю.П. Магматичні породи та породні сполучення. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 426 с.
 1. Шевчук А.О., Свідрак І.Г., Побережська І.В., Білик Н.Т. Кристаломорфологічні та фізичні властивості апатиту з карбонатитів Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Сер. Харчові технології. – 2021. – Т. 23. – № 95. https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9505

10 .Best, Muron G., Igneous and metamotphic petrology, 2003-754p

 1. Gautan Sen Petrology, American University –Sptinger-Verlag, 2014.
 2. Gill, Robin,Igneous rocks and processes, 2010.
 3. V. Poberezhska, N. Т. Bilyk, O. I. Matkovskyi, Ye.M. Slyvko, I.M. Dubrovskyi Pumpellyite from metabasalts of the Ukrainian Carpathians Mineral. Journ. (Ukraine). – 2023. – Т. 45. – №. 2. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.45.02.003
 4. Poberezhska, N. Bilyk,Y.Slyvko Peculiarities of X-Ray luminescence of apatite from carbonatites and possibilities of their use for search purposes. Мінерал. збірник. –2020. –№ 70. – Вип. 1-2

 

Інформаційні ресурси

 1. Geokem – lgneous Geochemistry (http://www.geokem.com/)
 1. GEOROC • A global geochemical database (http://georoc.mpch-mainz.gwdg.de/Start.asp)
 2. Geochemical Earth Reference Model (GERM) (http://earthref.org/ cgi-bin/germ-s()-main.cgi)
 3. W.M.White Geochemistry 2006 (http://imwa.info/geochemistry/)
 4. lgneous and Sedimentary Rock Compositional Databases (http:// www.ige.csic.es/sdbp/)

Силабус: Метаморфізм

Завантажити силабус