САВІНА Олена Іванівна

Наукові інтереси

Дослідження гранітоїдів нижнього докембрію Українського щита.

Вибрані публікації

1. Лисак А., Пащенко В., Бородиня Б., Савіна О. Особливості хімізму та формаційна належність октябрського інтрузивного комплеку докембрію Приазов’я (Український щит) //Вісник Львів. ун-ту. Серія геологічна, 2012, № 26. – С. 121-131.
2. Лисак А.М., Пащенко В.Г., Бородиня Б.В., Кісельов В.О., Савіна О.І. Особливості хімізму “західноприазовської” складової граніто-гнейсового шару Приазолв’я // Збірник наукових праць УкрДГРІ, 2010, № 1-2. С. 70
3. Лисак А.М. Гнейсо-гранодіоритова формація Росинсько-Тікицького мегаблока Українського щита/ Лисак А.М., ПащенкоВ.Г., Савина О.І. // Зб. наук. праць УкрДГРІ, 2012, № 1-2. С. 35

Біографія

Народилася 14.03.1960 р. у м. Львів. Закінчила геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка у 1987 р., аспірантуру у 1993 р. З 1987 р. інженер, мол. наук. співробітник Проблемної лабораторії ендогенних процесів. Брала участь у польових дослідженнях Середнього Придніпров’я (Український щит). З 2014 р. інженер міжкафедральної лабораторії фізики мінералів геологічного ф-ту.