Геолого-генетичні типи золоторудних полів

Тип: На вибір студента

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ГЛГм-11ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс «Геолого-генетичні типи золоторудних полів» є складовою частиною вчення про корисні копалини і тісно пов’язаний з курсами, що розглядають генетичні і геологопромислові типи родовищ золота. У курсі представлено структурні особливості золоторудних родовищ, які визначаються комплексом геологічних чинників локалізації, властивості вмісних порід. Розглянуто золоторудні родовища України.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Бобров О.Б., Малюк Б.І., Сіворонов А.О. та ін. Типізація золоторудних родовищ Українського щита // Відомості академії гірничих наук України. 1997. № 4. С. 81 – 85.
  2. Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Гурський Д.С., та ін. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України. К.: УкрДГРІ, 2004. 456 с.
  3. Галецький Л.С. Золотоносність України // Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота: Матеріали міжнар. наук. конф. Львів, 1999. С. 34 – 36.
  4. Золото в надрах України / За ред. Е.М. Лазька, Львів: Світ, 1992. 160 с.
  5. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Пахнющий Ю.О., Луньов Г.О. Критерії прогнозної оцінки золотоносних територій (теоретичні та методологічні засади) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2003. Вип.17. С 33-42; 2004. Вип.18. С 3-16.
  6. Сіворонов А.О., Бобров О.Б. та ін. Майське золоторудне родовище (геологія, речовинний склад, модель утворення) // Дніпропетровськ, НАНУ, ІГН, 2000, 166 с.

7 Ляхов Ю.В., Павлунь М.М, Шваєвський О.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Геолого-генетичні типи золоторудних полів» ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011, 37 с.

Додаткова література:

  1. Гурський Д.С., Єсипчук К.Ю., Калінін В.І. та ін. Металічні корисні копалини України Т. 1. Київ; – Львів: Центр Європи, 2006. 739 с.
  2. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Попівняк І.В., Ціхонь С.І. Кількісне термобарогеохімічне моделювання полів золотого зруденіння в практиці локального прогнозування // Мінерал. зб. 2001. № 51. Вип 1. С. 22-34.

3. Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Термостатованість палеогідросистем як основа генетичної типізації золоторудних родовищ України // Мінерал. зб. 2002. № 50. Вип 2. С. 38-43.

Матеріали

Геолого-генетичні типи золоторудних полів

Силабус: Геолого-генетичні типи золоторудних полів

Завантажити силабус