ШВАЄВСЬКИЙ Олександр Васильович

Посада: асистент кафедри геології корисних копалин і геофізики, Голова профбюро геологічного факультету

Телефон (робочий): (032) 239-44-36

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Геологія та золотоносність докембрійських комплексів Українського щита, структурно-тектонічні умови формування золоторудних родовищ.

Курси

Вибрані публікації

Статті: «Прогнозно-розшукові критерії та ознаки золотого зруденіння Майського золоторудного родовища (Середнє Побужжя)» (1999); «Головні погляди на геологічну позицію Саврансько-Синіцівської площі в структурі Дністерсько-Бузького геоблоку Українського щита» (2008); «Прогнозно-розшукові критерії та ознаки золотого зруденіння у межах Савранського рудного поля» (2010).

Біографія

Народився 1974 р у м. Новий Узень, Казахстан. Закінчив геологічний факультет Львівського університету у 1997. У 1997-2000 р. аспірант кафедри геології корисних копалин. 2000-2004 р. – молодший науковий співробітник НДЧ Львівського університету. Від 2004 року асистент кафедри геології корисних копалин. Голова профбюро геологічного факультету.

Проекти

Участь у виконанні низки проектів з держбюджетних науково-дослідних фундаментальних тем МОН України, зокрема:
1. «Термобарогеохімія золоторудних формацій Українського щита і металогенічні наслідки» (2010-2013 рр.)
2. «Фізико-хімічні умови і зональність розвитку золоторудних формацій України»(2008-2010 рр.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!