ШВАЄВСЬКИЙ Олександр Васильович

Посада: асистент кафедри геології корисних копалин і геофізики, Голова профбюро геологічного факультету

Телефон (робочий): (032) 239-44-36

Електронна пошта: oleksandr.shvayevskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Геологія та золотоносність докембрійських комплексів Українського щита, структурно-тектонічні умови формування золоторудних родовищ.

Курси

Вибрані публікації

  1. О. Шваєвський Леткі компоненти в ендогенних сферулах у зв’язку з проблемою флюїдизатно-експлозивного мантійного рудогенезу / І. Яценко, Г. Яценко, І. Наумко, С. Бекеша, Н. Білик, О. Шваєвський // Мінералогічний збірник. № 62. Вип. 2
  2. О.Шваєвський Мінеральний склад і умови формування флішу Скибової зони Українських Карпат / П.Білоніжка, О.Шваєвський, Ю.Дацюк // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2016 – Вип. 30. С 51-62.
  3. О.Шваєвський Музей рудних формацій геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Рудні формації металевих корисних копалин/ М. Павлунь, О. Гайовський, Л. Сливко, С. Ціхонь, О.Шваєвський, Т. Рева // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2017 – Вип. 31. С 195-221.
  4.           Шваєвський О. Музей рудних формацій – єдине у Європі  науково-дидактичне зібрання  штуфів  руд  металевих  і неметалевих  корисних     копалин   /   О. Шваєвський,  М. Павлунь, О. Гайовський [та ін.] // Зелені Карпати. – 2018. – № 1–4. – С. 115–127.
  5.         Шваєвський О. Геолого-геофізична модель Савранського рудного поля (Середнє Побужжя) / О. Шваєвський // Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі : наук. зб. ; за ред. В. Фурмана. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2020. – С. 66-70.
  6. Микола Павлунь, Олег Гайовський, Сергій Ціхонь, Олександр Шваєвський, Лариса Сливко, Уляна Лущак. Колекція нерудної сировини музею рудних формацій Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2021. Вип. 35. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.30970/vgl.35.03

Біографія

Народився 1974 р у м. Новий Узень, Казахстан. Закінчив геологічний факультет Львівського університету у 1997. У 1997-2000 р. аспірант кафедри геології корисних копалин. 2000-2004 р. – молодший науковий співробітник НДЧ Львівського університету. Від 2004 року асистент кафедри геології корисних копалин. Голова профбюро геологічного факультету.

Проекти

Участь у виконанні низки проектів з держбюджетних науково-дослідних фундаментальних тем МОН України, зокрема:
1. «Термобарогеохімія золоторудних формацій Українського щита і металогенічні наслідки» (2010-2013 рр.)
2. «Фізико-хімічні умови і зональність розвитку золоторудних формацій України»(2008-2010 рр.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!