Розшуки і розвідка нафтових і газових родовищ

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор КРУПСЬКИЙ Ю. З.ГЛНм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГЛНм-21ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо методів розшуків і розвідки нафтогазових родовищ.

Мета дисципліни полягає у необхідності формування необхідних знань та вмінь студентів щодо різноманітних методик розшуків і розвідки нафтогазових родовищ на території України.
Цілі дисципліни:
1. Вивчення особливостей розшуків і розвідки нафтогазових родовищУкраїни.
2. Навчитися використовувати різноманітні методи розшуків родовищ нафти і газу.
3. Навчитися встановлювати перспективні об’єкти нафтогазоносності надр.
4. Встановлювати критерії прогнозування нафтогазоносності надр.
5. Проводити кількісну оцінку нафтогазоносності надр.
6. Виявлення нафтогазоперспективних районів.
7. Виявлення зон можливого накопичення вуглеводнів.
8. Експлуатація родовищ нафти і газу.

Рекомендована література

Основна література
1. Атлас родовищ нафти і газу України. Том 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видавництво«Центр Європи», Львів, 1998.
2. Орлов О.О., Фик І.М., Бондарчук Б.С., Мазур А.П. Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України . Видавництво «Симфонія Форте» Івано–Франківськ, 2015. – 540с.

Допоміжна література
6. Крупський Ю.З. Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України. Видавництво «Сполом», Львів, 256с.
7. Савків Б. П. Підземне зберігання газу в Україні. Б. П. Савків. — К.: Наукове видання 2008. – 239 с.
8. 10. Л.С.Мончак, В.Г.Омельченко. Основи геології нафти і газу – Факел. –Івано–Франківськ, – 2004. – 276с.
9. В.С.Іванишин. Нафтогазопромислова геологія – Львів. – 2003. – 648с.
10. О.О.Орлов, М.І.Євдощук, В.Г.Омельченко і ін. Нафтогазопромислова геологія. – Наукова думка. – К. – 2005. – 426с.
11. Карпатська нафтогазоносна провінція Відп. ред. В.В.Колодій./ Український видавничий центр, – Львів–Київ. – 2004. – 387с.
12. Мончак Л.С., Омельченко В.Г. Основи геології нафти і газу. Івано–Франківськ, Факел, 2004. С. 276.

Силабус:

Завантажити силабус