КРУПСЬКИЙ Юрій Зеновійович

Посада: професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

геологія, пошук і розвідка родовищ нафти і газу; геодинаміка альпійських складчастих структур на території України; геологія та геодинаміка Волино-Поділля

Курси

Вибрані публікації

1.Крупський Ю. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. Крупський. – Київ : Укр ДГРІ, 2001. – 144 с.
2.Крупський Ю. Теоретичні основи нетрадиційних геологічних методів пошуку вуглеводнів / Ю.Крупський, М.Євдощук, І. Чабаненко, та ін. – Київ. 2002. – 288 с.
3.Крупський Ю. Карпатська нафтогазоносна провінція. /Ю.Крупський, В.Колодій, Г. Бойко. – Львів-Київ : ТОВ Укр. видавничий центр. – 2004. – 390 с.
4. Крупський Ю. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Ю.Крупський, В. Максимчук, В. Кузнецова, Т. Вербицький. ¬ – Київ : Наукова думка, 2005. – 256с.
5. Крупський Юрій Зеновійович. Геологія та екологія видобутку нафти і газу: навчальний посібник / Ю. Крупський. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2010. –211 с.
6. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України Книга 1. Огляд проблеми / Крупський Ю., Куровець І., Михайлов В. та ін. – Київ: Ніка-центр, 2014. – 208с.
7. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга 2. Західний нафтогазоносний регіон / Крупський Ю., Куровець І., Сеньковський Ю. та ін. – Київ : Ніка-центр, 2014. – 400 с.
8.Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга 8. / Крупський Ю., Михайлов В., Зейкан О. та ін. – Київ : Ніка-центр, 2014. – 280 с.
9. Крупський Ю.З. Свєнтокшицькі гори в Польщі, Мармароський масив в Україні –безкореневі алохтонні структури / Ю.З Крупський., В.П. Марусяк. // Геодинаміка, №2 (17). – 2014. – С.95-100.

Біографія

Народився в червні 1941 р. У 1957 році закінчив Вовчанську середню школу Турківського району Львівської області. У 1962 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Геологія і розвідка нафтових і газових родовищ». У 1962–1975 рр. працював оператором, інженером-геологом, старшим геологом Пасічнянської контори буріння та Надвірнянського управління бурових робіт Міністерства нафтової промисловості (м.Надвірна Івано-Франківської області). У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Глибинна геологічна будова і перспективи нафтогазоносності Передкарпатського прогину» (міжріччя Лімниця-Люча). У 1975 – 1981 рр. працював старшим науковим співробітником Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1981 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «Геологія пошуки і розвідка нафтових і газових родовищ». У 1981 – 1985 рр. – працював головним геологом Калуської нафтогазорозвідувальної експедиції об’єднання «Західукргеологія» Міністерства геології України (м. Калуш, Івано-Франківська область). У 1986 – 2005 рр. працював головним геологом по нафті і газу об’єднання «Західукргеологія» (м.Львів). Доктор геологічних наук з 2000 р. Тема докторської дисертації «Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського і Волино-Подільського регіонів України». З 2005 р. – головний науковий співробітник науково-дослідного інституту нафтогазової промисловості ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України».
З 2001 р. робота за сумісництвом на посаді професора геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а з вересня 2014 року – професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.
Член спеціалізованих вчених рад по присвоєнні наукових ступенів кандидата та доктора геологічних наук при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та при геологічному факультеті Львівського національного університету ім. І.Франка. Член редколегії низки фахових журналів. Експерт ДКЗ. Рецензент низки підручників та монографічних видань. Дійсний член Української нафтогазової Академії. Почесний розвідник надр.

Нагороди

галузевий знак МінГео СРСР «Отличник разведки недр» (1991 р.), знак Держкомгеології України «До 80-ти річчя геологорозвідувальної служби України» (1998 р.), медаль «Ветеран праці» (2001 р.), галузева медаль В.І. Лучицького (2001 р.), почесна грамота і медаль Кабінету Міністрів України (2008 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!