КРУПСЬКИЙ Юрій Зиновійович

Посада: професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Науковий ступінь: доктор геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-57

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

геологія, пошук і розвідка родовищ нафти і газу; геодинаміка альпійських складчастих структур на території України; геологія та геодинаміка Волино-Поділля

Курси

Вибрані публікації

1.Крупський Ю. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. Крупський. – Київ : Укр ДГРІ, 2001. – 144 с.
2.Крупський Ю. Теоретичні основи нетрадиційних геологічних методів пошуку вуглеводнів / Ю.Крупський, М.Євдощук, І. Чабаненко, та ін. – Київ. 2002. – 288 с.
3.Крупський Ю. Карпатська нафтогазоносна провінція. /Ю.Крупський, В.Колодій, Г. Бойко. – Львів-Київ : ТОВ Укр. видавничий центр. – 2004. – 390 с.
4. Крупський Ю. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Ю.Крупський, В. Максимчук, В. Кузнецова, Т. Вербицький. ¬ – Київ : Наукова думка, 2005. – 256с.
5. Крупський Юрій Зеновійович. Геологія та екологія видобутку нафти і газу: навчальний посібник / Ю. Крупський. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2010. –211 с.
6. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України Книга 1. Огляд проблеми / Крупський Ю., Куровець І., Михайлов В. та ін. – Київ: Ніка-центр, 2014. – 208с.
7. Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга 2. Західний нафтогазоносний регіон / Крупський Ю., Куровець І., Сеньковський Ю. та ін. – Київ : Ніка-центр, 2014. – 400 с.
8.Нетрадиційні джерела вуглеводнів України. Книга 8. / Крупський Ю., Михайлов В., Зейкан О. та ін. – Київ : Ніка-центр, 2014. – 280 с.
9. Крупський Ю.З. Свєнтокшицькі гори в Польщі, Мармароський масив в Україні –безкореневі алохтонні структури / Ю.З Крупський., В.П. Марусяк. // Геодинаміка, №2 (17). – 2014. – С.95-100.

10.Крупський Ю. З. Відновлення покладів вуглеводнів та виявлення ліквідованих свердловин з пропущеними продуктивними горизонтами (на прикладі Західного НГР)./ Крупський Ю. З., Марусяк В. П.// Scientific joarnel « Science Rise» №8/4 (13)2015. -S.25-31

11.Крупський Ю. Значення палеонтологічних досліджень для вибору напрямів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. / Лещух Р., Крупський Ю., Вислоцька О. // VI наукова геологічна конференція «Проблеми геології фанерозою України» : тези доп. 24-26 вересня 2015 р. – Львів. : МВЦЛНУ, 2015. – С.16-18.

12.Крупський Ю. Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України на початку ХХI століття / Ю. Крупський // Наук. конф. “Сучасні проблеми нафтогазової геології” : тези доп. 16-17 червня 2016 року. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 44-46.

13.Крупський Ю. З. Глобальні екологічні проблеми Землі та їх моніторинг / Ю. З. Крупський. – Львів :  Сполом, 2017. – 98 с.

14.Крупський Ю. Нові уявлення про геологічну будову і перспективи нафтогазоносності Західного нафтогазоносного регіону / Ю. Крупський // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2017. – №1-2  – С.76–77.

15.Крупський Ю. Про вік метаморфічних порід Мармароського кристалічного масиву. / Ю. Крупський, В. Марусяк // Проблеми геології фанерозою України. Матеріали VIII всеукраїнської наукової конференції. 9–11 жовтня 2017р. Вид-во Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. Львів – 2017. С.71–72.

16.Крупський Ю.З. Проблеми геологічної будови і перспективи пошуку вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України // Геологічний журнал. – 2018 – №2 (363) – С. 5–13.

17.Крупський Ю. З. Волино-Поділля – перспективна територія для інвестування, пошуків, розвідки та  видобутку вуглеводнів / Ю. З. Крупський, І. З. Михайловський, П. М. Бодлак, Р. А. Циганчук, І. М. Буштин // VІ міжнар. наук-прак. конф. «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» : тези доп. 8-10 жовтня 2019 р. – Трускавець : ДГС, 2019. – С. 33–38.

18.Крупський Ю. Вплив Волино-Оршанського протерозойського прогину на геологічну будову Західного нафтогазоносного регіону України / Ю. Крупський, І. Буштин // VII Міжнародна наукова конференція “Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища” : матеріали конф., 24-26 вересня 2019 р. м. Львів. – Львів, 2019. – С. 77–79.

19.Крупський Ю. Головні завдання охорони надр і довкілля під час видобутку вуглеводнів / Ю. Крупський, В. Марусяк // Всеукр. конфер. до 20-річчя каф. екологічної та інженерної геології і гідрогеології “Екологічні проблеми надрокористування. наука, освіта, практика” : тези доп., 19-21 вересня 2019 р. – Львів. : ЛНУ, 2019 – С. 76-77.

20.Крупський Ю. Реперні горизонти Скибової та Кросненської зон Карпат і Волино-Поділля / Ю. Крупський // X Всеук. наук. конфер “Проблеми геології фанерозою України” : матеріали допов., 9-11 жовтня 2019 р. – Львів. : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2018. – С. 7-9.

21.Крупський Ю. Західний нафтогазоносний регіон України. Минуле, сучасність та перспективи / Ю. Крупський // Вісник Львівського університету. Сер. геол. – 2018. – Вип. 32. – С. 3-13.

22.Крупський Ю. З. Минулі результати і подальші перспективи Західного нафтогазоносного регіону України / Ю. З. Крупський, В. П. Марусяк // Журнал Нафтогазова галузь України – 2019. – №4 – С. 6-10.

23.Крупський Ю. Чивчинська ділянка Мармароського кристалічного масиву як можливий науково-виробничий полігон пошуків родовищ золота і вуглеводнів / Ю. Крупський, В. Марусяк // ХІ Всеукр. наук. конфер. “Проблеми геології фанерозою України” : матер. доп., 4-6 листоп. 2020 р. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – С. 25-26.

24.Крупський Ю. З. Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України / Ю. З. Крупський. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 254 с.

25.Проблеми геології фанерозою України: збірник наукових праць у 2-х ч. / за заг. ред. Р. Й. Лещуха та Ю. З. Крупського [Електронний ресурс] // Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2021. – Ч. 1. – 92 с. – Режим доступу до ресурсу: https://geology.lnu.edu.ua/xii-shchorichna-vseukrainska-naukova-konferentsiia-problemy-heolohii-fanerozoiu-ukrainy-2021

26.Проблеми геології фанерозою України: збірник наукових праць у 2-х ч. / за заг. ред. Р. Й. Лещуха та Ю. З. Крупського [Електронний ресурс] // Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2021. – Ч. 2. – 84 с. – Режим доступу до ресурсу: https://geology.lnu.edu.ua/xii-shchorichna-vseukrainska-naukova-konferentsiia-problemy-heolohii-fanerozoiu-ukrainy-2021

27.Крупський Ю. Опорні, параметричні та профільні свердловини пробурені в зоні насунутих структур з моласами і флішем (Бориславсько-Покутська зона) Передкарпатського прогину і в Скибовій зоні Складчастих Карпат / Ю. Крупський // Проблеми геології фанерозою України: збірник наукових праць у 2-х ч. / за заг. ред. Р. Й. Лещуха та Ю. З. Крупського [Електронний ресурс] // Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2021. – Ч. 2. – С. 13–24 – Режим доступу: https://geology.lnu.edu.ua/xii-shchorichna-vseukrainska-naukova-konferentsiia-problemy-heolohii-fanerozoiu-ukrainy-2021

28.Крупський Ю. Можливість прогнозування землетрусів / Ю. Крупський // VІІІ Міжнар. наук. конфер. „Геофізика і геодинаміка: прогнозування та моніторинг геологічного середовища” : матер. доп. 5-7 жовтня 2021 р., – Львів : Растр-7, 2021. – С. 100–103.

Біографія

Народився в червні 1941 р. У 1957 році закінчив Вовчанську середню школу Турківського району Львівської області. У 1962 р. закінчив нафтовий факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Геологія і розвідка нафтових і газових родовищ». У 1962–1975 рр. працював оператором, інженером-геологом, старшим геологом Пасічнянської контори буріння та Надвірнянського управління бурових робіт Міністерства нафтової промисловості (м.Надвірна Івано-Франківської області). У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Глибинна геологічна будова і перспективи нафтогазоносності Передкарпатського прогину» (міжріччя Лімниця-Люча). У 1975 – 1981 рр. працював старшим науковим співробітником Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1981 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «Геологія пошуки і розвідка нафтових і газових родовищ». У 1981 – 1985 рр. – працював головним геологом Калуської нафтогазорозвідувальної експедиції об’єднання «Західукргеологія» Міністерства геології України (м. Калуш, Івано-Франківська область). У 1986 – 2005 рр. працював головним геологом по нафті і газу об’єднання «Західукргеологія» (м.Львів). Доктор геологічних наук з 2000 р. Тема докторської дисертації «Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського і Волино-Подільського регіонів України». З 2005 р. – головний науковий співробітник науково-дослідного інституту нафтогазової промисловості ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України».
З 2001 р. робота за сумісництвом на посаді професора геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, а з вересня 2014 року – професор кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.
Член спеціалізованих вчених рад по присвоєнні наукових ступенів кандидата та доктора геологічних наук при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу та при геологічному факультеті Львівського національного університету ім. І.Франка. Член редколегії низки фахових журналів. Експерт ДКЗ. Рецензент низки підручників та монографічних видань. Дійсний член Української нафтогазової Академії. Почесний розвідник надр.

Нагороди

знак Держкомгеології України «До 80-ти річчя геологорозвідувальної служби України» (1998 р.),

медаль «Ветеран праці» (2001 р.),

галузева медаль В.І. Лучицького (2001 р.),

почесна грамота і медаль Кабінету Міністрів України (2008 р.).

Медаль За заслуги І-го ступеня

Подяка ЛОДА

Сертифікат за участь в конференції

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!