Нафтогазові родовища і ПСГ України

Тип: Нормативний

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор КРУПСЬКИЙ Ю. З.ГЛНм-11

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо вивчення нафтогазових родовищ і підземних сховищ газу (ПГС) в Україні.

Мета дисципліни полягає у необхідності формування необхідних знань та вмінь студентів щодо нафтогазових родовищ і підземних сховищ газу (ПСГ) України.
Завдання дисципліни:
1. Вивчення особливостей нафтогазових родовищ України.
2. Розглянути впливи об’єктів родовищ нафти і газу на компоненти геологічного середовища.
3. Розташування нафтових і газових сховищ.
4. Особливості використання нафтових і газових сховищ.
5. Створення довгострокових резервуарів нафти і газу.
6. Проблеми підземного зберігання газу в Україні.
7. Роль підземних сховищ газу.
8. Експлуатація підземних сховищ нафти і газу.

Рекомендована література

Основна література
1. Атлас родовищ нафти і газу України. Том 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видавництво «Центр Європи», Львів, 1998.
2. Орлов О.О., Фик І.М., Бондарчук Б.С., Мазур А.П. Бітумонафтогазогеологічне районування, нафтові і газові родовища та підземні сховища газу України. Видавництво «Симфонія Форте» Івано-Франківськ, 2015. – 540с.
3. Федутенко А. М. Проблеми та перспективи розвитку підземного зберігання газу в Україн/ А. М. Федутенкі // Науковий вісник ІваноФранківського НТУНГ (спецвипуск). – 2004. – № 2 (8). – С. 9–14.
4. Деркач М. П. Роль підземних сховищ газу в надійності транзитних поставок газу до Європи та газопостачання споживачів України/М. П. Деркач// Нефть и газ, 2001, № 4. – С. 2–8.
Допоміжна
6. Крупський Ю.З. Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України.
Видавництво «Сполом», Львів, 256с.
7. Савків Б. П. Підземне зберігання газу в Україні. Б. П. Савків. — К.: Наукове видання 2008. – 239 с.

Силабус: Нафтогазові родовища і підземні сховища газу (ПСГ) України

Завантажити силабус