Екологія видобування нафти і газу

Тип: На вибір студента

Кафедра: екологічної та інженерної геології і гідрогеології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор КРУПСЬКИЙ Ю. З.ГЛНм-21

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо екології видобутку нафти і газу. Предметом дисципліни є знання (система даних) щодо особливостей екології видобутку нафти і газу.

Мета дисципліни полягає у необхідності формування необхідних знань та вмінь студентів з екології видобутку горючих корисних копалин (нафти і природного газу), а також еколого-геологічних досліджень при їхніх пошуках, розвідці,
видобутку, спалюванні та переробці.
Завдання дисципліни:
1. Вивчити основні властивості нафти і газу, їхнє утворення та умови залягання, а також основні способи розробки і видобутку горючих копалин в Україні і світі.
2. Розглянути впливи об’єктів родовищ нафти і газу на компоненти геологічного та навколишнього природного середовища.
3. Ознайомити студентів з екологічним станом основних нафтогазовидобувних регіонів України.

Рекомендована література

Основна література
Базова
1. Адаменко О. М., Рудько Г. І. Екологічна геологія. – К.: Манускрипт, 1997.– 349 с.
2. Гінзбург М. Д. Нотатки термінолога. Що таке горючий і що таке пальний? // Ринок інсталяцій, 2006. – № 4. – С. 71 – 72.
3. Гірничий енциклопедичний словник: У 2-х т. / За заг. ред. В. С. Білецького. -Донецьк, Східний видавничий дім, 2001-2002. – Т. 1. – 515 с.; Т. 2. – 632 с.
4. ДК 004-2003 Державний класифікатор України. Український класифікатор нормативних документів (ICS:2001, IDT).
5. ДСТУ 2275-93 Енергоощадність. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення.

6. Крупський Ю.З. Проблеми геологічної будови і перспективи пошуку вуглеводнів у Західному нафтогазоносному регіоні України. / / Геологічний журнал. –2018 – №2 (363) –С. 5–13.
7. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового газу магістральними трубопроводами; Затв. наказом Держкомпідприємництва від 30.09.2005 № 86.
8. Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат; Затв. наказом ДПА України від 28.12.2005 № 610.

Допоміжна
9. Крупський Ю. З. Геологія і нафтогазоносність Західного регіону України / Ю.З. Крупський. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 254 с.
10. Крупський Ю. Марусяк В. Конструкції нафтогазових свердловин та їх вплив на результати буріння. Вісник Львів. ун-ту. Сер геол. Вип.№36., 2022. – С.68 – 76.
п.
11. Резерв нафтогазовидобутку Західного регіону України / М. Павлюк, І. Наумко, Я. Лазарук, Ю. Хоха, Ю. Крупський, О. Савчак, Б. Різун, А. Медведєв, В. Шлапінський, І. Колодій, О. Любчак, М. Яковенко, М. Тернавський, Г. Гривняк, Н. Трі-
ска, О. Сенів, Л. Гузарська; Національна Академія наук України; Інститут геології і геохімії горючих копалин. [Електронний ресурс], Львів, 2022. – 415 с

Силабус:

Завантажити силабус