Геологія родовищ корисних копалин

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Геологія родовищ корисних копалин» є оригінальним методом вивчення і порівняльного аналізу в навчальних курсах усіх твердих корисних копалин – металевих (рудних) і неметалевих (нерудних). Вона описує родовища в порядку розгляду корисних копалин, а не в розрізі їхніх генетичних класифікацій, як це подано, до прикладу, у близькому за змістом курсі «Теорія рудогенезу». У межах розгляду кожного об’єкту (металу, неметалу) подаються загальні відомості про об’єкт, вимоги до нього промисловості і застосування в різних галузях народного господарства, генетичні типи промислових родовищ, а також додатково відбувається опис (аналіз, обговорення) найкрупніших, найліпше вивчених і типових родовищ у загальноприйнятому порядку генетичної класифікації. Вчення про геологію родовищ корисних копалин є одним з розділів геології, який вивчає корисні копалини та їхні родовища як геологічні явища. У зв’язку з цим треба вивчати речовинний склад і будову руд, форму і геологічне положення рудних тіл серед вмісних порід, зміни вмісних порід поблизу рудних тіл, дані про приховані ознаки зруденіння, умови утворення родовищ та закономірності їхнього поширення в земній корі. Без знання цих питань неможливе наукове прогнозування родовищ корисних копалин, раціональне спрямування їхніх розшуків і розвідки, правильна оцінка виявлених об’єктів.

Метою є вивчення геологічної будови і речовинного складу руд промислових родовищ. Ці знання необхідні під час оцінки перспектив нових об’єктів, проведення геолого-знімальних і розшукових робіт, а також для розвідки і розробки родовищ корисних копалин.

Ціль курсу: вивчення природних геологічних і фізико-хімічних процесів рудоутворення, причин і умов утворення родовищ та загальних закономірностей їхнього поширення в земній корі.

Рекомендована література

Основна література:

Геологія корисних копалин. Ч. 1. Рудогенез: підручник / Ю. В. Ляхов, М. М. Павлунь, С. І. Ціхонь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 286 с.

Геологія корисних копалин. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

 

Додаткова література:

  1. Рудько Г.І., Литвинюк С.Ф., Карли В.Е., Бала Г.Р.Родовища критичної мінеральної сировини України. Стан і перспективи / За ред. Г.І. Рудька. Київ–Чернівці: Букрек, 2021. 248 с.
    ISBN 978-966-997-074-9
  2. Рудько Г. І., Бала Г. Р. (2021). Критична мінеральна сировина та її перспективи в Україні. Мінеральні ресурси України, (2), 3-14. https://doi.org/10.31996/mru.2021.2.3-14

Матеріали

Павлунь М. М. Геологія корисних копалин : у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

М.М. Павлунь, О.В. Гайовський, С.І. Ціхонь, О.В. Шваєвський Збірник змістовних модулів і тестових завдань

Силабус: Геологія родовищ корисних копалин

Завантажити силабус