ГАЙОВСЬКИЙ Олег Володимирович

Посада: завідувач кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-48

Електронна пошта: oleh.hayovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Алмазоносність південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи, металогенія алмазу, флюїдизатно-експлозивне породо- і рудоутворення

Курси

Вибрані публікації

 1. Микола Павлунь, Олег Гайовський, Сергій Ціхонь, Олександр Шваєвський, Лариса Сливко, Уляна Лущак. Колекція нерудної сировини музею рудних формацій Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. 2021. Вип. 35. С. 26–32. DOI: https://doi.org/10.30970/vgl.35.03
 2. Гайовський О. В. Сфалерит рудопрояву Баня Вишківського рудного поля (Закарпаття) / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, І. М. Мисяк // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : 10 наук.-практ. конф. : матеріали. – Хорошів, 2021. – С. 85–90.
 3. Павлунь М. Музей рудних формацій – унікальна національна і науково-культурна спадщина / М. Павлунь, С. Ціхонь, Л. Сливко, О. Гайовський, О. Шваєвський, Т. Рева // Геотуризм : практика і досвід : 4 Міжнар. наук.-практ. конф. : матеріали. – Львів, 2020. – С. 160–162.
 4. Haiovskyi O. V. Brecciated rocks of the central part of the Ukrainian shield (at the example of the Hruzke field of pipe-like bodies) / O. V. Haiovskyi // Dynamics of the development of World Science : 12 Int. Sci. and Pract. Conf. : abstracts. – Vancouver, Canada, 2020. – P. 38–48.
 5. Гайовський О. В. Геологія та літолого-структурні умови локалізації брекчієподібних порід центральної частини Українського щита (на прикладі Грузького поля трубкоподібних тіл) / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, Г. М. Яценко // Геофиз. журн. – 2019. – Т. 41. – № 6. – С. 93–110. DOI: 10.24028/gzh. 0203-3100.v41i6. 2019.190068.
 6. Бекеша С. М. Палагоніт із гетерогенних брекчій Кухотсько-Серхівської площі / С. М. Бекеша, О. В. Гайовський, І. М. Чернюх // Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання : 8 наук.-практ. конф. : матеріали. – Хорошів, 2019. – С. 10–17.
 7. Гайовський О. В. Флюїдизатно-експлозивний напрям вчення про геолого-петрологічні аспекти формування корисних копалин / О. В. Гайовський, Г. М. Яценко, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, К. В. Семьонова // Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні : наук. конф., присв. 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка. У 2-х томах : зб. тез. – Київ, 2019. – Т. 1. – С. 13–15.
 8. Павлунь М. Музей рудних формацій – єдине у Європі науково-дидактичне зібрання штуфів руд металевих і неметалевих корисних копалин / М. Павлунь, О. Гайовський, Л. Сливко, С. Ціхонь, О. Шваєвський, Т. Рева // Зелені Карпати. – 2018. – № 1–4. – С. 115–122.
 9. Гайовський О. В. Трубкоподібні тіла центральної частини Українського щита та проблема їхньої алмазоносності / О. В. Гайовський, С. М. Бекеша, Є. М. Сливко, Г. М. Яценко, Г. С. Федчун // Геологія і корисні копалини України : наук. конф., присвяч. 100-річному ювілею НАН України та Державної служби геології та надр України : зб. тез. – Київ, 2018. – С. 40–42.
 10. Pavlun M. M. Reserve funds of ore formations museum – the value and uniqueness of the museum exposition / M. M. Pavlun, L. M. Slyvko, O. V. Haiovskyi // Мінерально-сировинні багатства України : шляхи оптимального використання : 7 наук.-практ. конф. : матеріали. – Хорошів, 2018. – С. 104–109.
 11. Гайовський О. В. Алмазні багатства надр України / О. В. Гайовський, Є. М. Сливко, Г. М. Яценко, С. М. Бекеша, Г. С. Федчун // Мінерально-сировинні багатства України : шляхи оптимального використання : 7 наук.-практ. конф. : матеріали. – Хорошів, 2018. – С. 19–26.

Біографія

Народився 13 лютого 1979 року в селі Цигани Борщівського р-ну Тернопільської обл. У 2001 році закінчив геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка», спеціалізацією «геологія золота» та здобув кваліфікацію спеціаліста-геолога.
У 2001–2004 рр. навчався в аспірантурі університету й після її закінчення продовжував працювати молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини на кафедрі геології корисних копалин. З 2007 року й донині працює на посаді асистента кафедри геології корисних копалин.

Проекти

«Мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України»
«Мінерагенія алмазу, благородних і рідкісноземельних металів флюїдизатно-експлозивного походження південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи»

Нагороди

Методичні матеріали

Павлунь М. М. Гіпогенна зональність постмагматичного (пневматолітово-гідротермального) зруденіння : навчальний посібник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 116 с.

Павлунь М. М. Геологія корисних копалин : у 2 ч. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення : підручник / М. М. Павлунь, О. В. Гайовський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!