ГАЙОВСЬКИЙ Олег Володимирович

Посада: асистент кафедри геології корисних копалин і геофізики

Науковий ступінь: кандидат геолого-мінералогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-48

Електронна пошта: oleh.hayovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Алмазоносність південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи, металогенія алмазу, флюїдизатно-експлозивне породо- і рудоутворення

Курси

Вибрані публікації

Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита (Кіровоградський блок) / Г.М. Яценко, О.В. Гайовський, Є.М. Сливко, О.М. Братчук, О.І. Мархай, П.Ф. Якубенко, В.Г. Яценко. – К.: Логос, 2009. – 243 с.
Мінералогічні особливості рудоносних порід чохла Кіровоградського блока Українського щита на прикладі теригенно-глинистої алмазоносної формації / Г. Яценко, М. Кирьянов, Г. Калашник, О. Гайовський, Є. Сливко, І. Яценко, Л. Соломатіна // Мінерал. зб. – 2009. – № 59, вип. 1. – С. 144–159.
Флюїдизатно-експлозивні та кластитові формації докембрію Українського щита / Г. Яценко, Є. Сливко, О. Гайовський, В. Кислюк, В. Лавро, І. Яценко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2009. – Вип. 23. – С. 47–70.
Haiovskyi O.V. Activation periods of Kirovohrad protoplatform block (Ukrainian shield) and formation of diamond-bearing rocks / O.V. Haiovskyi // Наук. вісник НГУ. – 2015. – № 6. – С. 15–24.

Біографія

Народився 13 лютого 1979 року в селі Цигани Борщівського р-ну Тернопільської обл. У 2001 році закінчив геологічний факультет ЛНУ імені Івана Франка й отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Геологічна зйомка, пошуки та розвідка», спеціалізацією «геологія золота» та здобув кваліфікацію спеціаліста-геолога.
У 2001–2004 рр. навчався в аспірантурі університету й після її закінчення продовжував працювати молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини на кафедрі геології корисних копалин. З 2007 року й донині працює на посаді асистента кафедри геології корисних копалин.

Проекти

«Мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України»
«Мінерагенія алмазу, благородних і рідкісноземельних металів флюїдизатно-експлозивного походження південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!