Теорія рудогенезу

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31ШВАЄВСЬКИЙ О. В.
ГЛГ-32доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Теорія рудогенезу» є профільною на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, оскільки є основою для розвідки і розшуків корисних копалин. Вона розглядає основні поняття про родовища, рудні тіла і руди та охоплює деякі загальні питання геохімії стосовно вивчення мінеральних родовищ. Це одна з найдавніших геологічних наук, яку викладають тут понад 50 років. ЇЇ основним завданням є вивчення закономірностей утворення і поширення в земній корі нагромаджень мінеральних речовин з промисловим вмістом цінних компонентів у кількостях, які економічно виправдовують їхній видобуток та переробку з метою використання в промисловості. Знання цих закономірностей має важливе значення для раціонального напряму розшукових і розвідувально-експлуатаційних робіт на родовищах.

Рекомендована література

Основна література:
Геологія корисних копалин. Ч. 1. Рудогенез: підручник / Ю. В.Ляхов, М. М. Павлунь, С. І. Ціхонь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 286 с.
Геологія корисних копалин. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В.Гайовський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.
Еремин Н. И. Неметаллические полезные ископаемые. Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 284 с.
Котляр В. Н. Основы теории рудообразования. – М.: Недра,1970. – 464 с.Курс месторождений полезных ископаемых / [А. Г. Бетехтин,
Курс месторождений твердых полезных ископаемых / [П. М.Татаринов, А. Е. Карякин, А. С. Голиков и др.] / под ред. П. М.Татаринова и А. Е. Карякина. – Л.: Недра, 1975. – 631 с.
Парк Ч. Ф., Мак-Дональд Р. А. Рудные месторождения. Пер. сангл. В. Н. Дубровского и Е. П. Малиновского / Под ред. И спредисловием акад. В. И. Смирнова. – М.: Мир, 1966. – 546 с.
Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1976. – 688 с.
Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1982. – 669 с.
Смирнов В. И. Геология полезных ископаемых. Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1989. – 326 с.
Додаткова література:
Бейтс Р. Л. Геология неметаллических полезных ископаемых.Пер. с англ. П. П. Смолина и В. И. Финько / под ред. М. А.Лицарева. – М.: Мир, 1965. – 547 с.
Вольфсон Ф. И., Дружинин А. В. Главнейшие типы рудных месторождений. – М.: Недра, 1975. – 392 с.
Курс месторождений неметаллических полезных ископаемых / В. Ф. Дыбков, А. Е. Карякин, В. Д. Никитин, П. М. Татаринов / под ред. П. М. Татаринова. – М.: Недра, 1969. – 472 с.
Магакьян И. Г. Рудные месторождения. 2-е доп. изд. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1961. – 548 с.
Методические указания по самостоятельному изучению курса «Геология полезных ископаемых» (генетическая часть) студентами 0101 специальности (для стационара и заочного отделения). – Львов: изд-во Львов. ун-та, 1988. – 56 с.
Промышленные типы месторождений неметаллических полезных ископаемых / [А. Е. Карякин, П. А. Строна, Б. Н. Шаронов и др.]. – М.: Недра, 1985. – 286 с.
Старостин В. И., Игнатов П. А. Геология полезных ископаемых: учебник для высшей школы. – М.: Академический Проект, 2004. – 512 с.
Танатар И. И. Основы учения о рудных месторождениях. Харьков: Изд-во Харьк. госуд. ун-та, 1959. – 292 с.

Матеріали

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Геологія корисних копалин. Ч.1. Рудогенез // Підручник. 2012. – 286 с.

Силабус: Теорія рудогенезу

Завантажити силабус