Теорія рудогенезу

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-31, ГЛГ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ГЛГ-31ШВАЄВСЬКИЙ О. В.
ГЛГ-32доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Теорія рудогенезу» є профільною на геологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, оскільки є основою для розвідки і розшуків корисних копалин. Вона розглядає основні поняття про родовища, рудні тіла і руди та охоплює деякі загальні питання геохімії стосовно вивчення мінеральних родовищ. Це одна з найдавніших геологічних наук, яку викладають тут понад 50 років. ЇЇ основним завданням є вивчення закономірностей утворення і поширення в земній корі нагромаджень мінеральних речовин з промисловим вмістом цінних компонентів у кількостях, які економічно виправдовують їхній видобуток та переробку з метою використання в промисловості. Знання цих закономірностей має важливе значення для раціонального напряму розшукових і розвідувально-експлуатаційних робіт на родовищах.

Рекомендована література

Основна література:
Геологія корисних копалин. Ч. 1. Рудогенез: підручник / Ю. В.Ляхов, М. М. Павлунь, С. І. Ціхонь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 286 с.
Геологія корисних копалин. Ч. 2. Екзогенні та метаморфогенні процеси рудоутворення: підручник / М. М. Павлунь, О. В.Гайовський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 170 с.

Додаткова література:

Металічні і неметалічні корисні копалини України / [Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін.]. – Київ–Львів : Центр Європи, 2005. – Том 1. Металічні корисні копалини. – 785 с.

Металічні і неметалічні корисні копалини України / [Д. С. Гурський, К. Ю. Єсипчук, В. І. Калінін та ін.]. – Київ–Львів : Центр Європи, 2006. – Том 2. Неметалічні корисні копалини. – 552 с.

Родовища критичної мінеральної сировини України. Стан і перспективи / [Г. І. Рудько, С. Ф. Литвинюк, В. Е. Карли, Г. Р. Бала]. – Київ–Чернівці : Букрек, 2021. – 248 с.

Матеріали

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Геологія корисних копалин. Ч.1. Рудогенез // Підручник. 2012. – 286 с.

М.М. Павлунь, О.В. Гайовський, С.І. Ціхонь, О.В. Шваєвський Збірник змістовних модулів і тестових завдань з навчального курсу «Теорія рудогенезу»

Силабус: Теорія рудогенезу

Завантажити силабус