Геологорозвідувальна справа

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Геологорозвідувальна справа» розглядає та вивчає загальні відомості про гірські породи та їхні фізико-механічні властивості, методи та технічні засоби розвідки родовищ корисних копалин, основні виробничі процеси під час проходки гірничих виробок, засоби механізації гірничих робіт, підземної і відкритої систем розробки родовищ, основи збагачення корисних копалин, а також основні відомості про буріння розвідувальних свердловин, бурове обладнання та інструменти, технології різних способів буріння, охорону праці, техніку безпеки та організацію геологорозвідувальної служби. Ці роботи є найголовнішими під час оцінки родовищ і підрахунку запасів.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Геолого-розвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові роботи: Навч. посібник / К. Л. Ларін, Г. Ф. Виноградов, В. С. Шабатін [та ін.]. – К.: Либідь, 1996. – 336 с.
  2. Яремійчук Р., Возний В. Освоєння та дослідження свердловин: Навч. посібник для студентів нафтогаз. спец. вищих учб. закладів. – Львів: ТОВ «Оріяна-Нова», 1994. – 440 с.

Допоміжна література

  1. Буріння свердловин. Довідник у п’яти томах / М. А. Мислюк, І. Й. Рибчич, Р. С. Яремiйчук. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2002.
  2. Ізоляція поглинаючих горизонтів бурових свердловин термопластичними матеріалами. Монографія / [А. К. Судаков, А. Р. Дзюбик, Ю. Л. Кузін та ін.]. – Дрогобич : Просвіт, 2019. – 182 с.
  3. Інтенсифікація припливів вуглеводнів у свердловину / Ю. Д. Качмар, В. М. Світлицький, Б. Б. Синюк, Р. С. Яремійчук. – Львів : Центр Європи, 2004. – Кн. 1. – 352 с.
  4. Інтенсифікація припливів вуглеводнів у свердловину / Ю. Д. Качмар, В. М. Світлицький, Б. Б. Синюк, Р. С. Яремійчук. – Львів : Центр Європи, 2004. – Кн. 2. –414 с.
  5. Освоєння нафтових і газових свердловин. Наука і практика. Монографія /А. І. Булатов, Ю. Д. Качмар, О. В. Савенок, Р. С. Яремійчук. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 476 с.

Силабус: Геологорозвідувальна справа

Завантажити силабус