Геологорозвідувальна справа

Тип: Нормативний

Кафедра: геології корисних копалин і геофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент ГАЙОВСЬКИЙ О. В.ГЛГ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ГЛГ-41ШВАЄВСЬКИЙ О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Геологорозвідувальна справа» розглядає та вивчає загальні відомості про гірські породи та їхні фізико-механічні властивості, методи та технічні засоби розвідки родовищ корисних копалин, основні виробничі процеси під час проходки гірничих виробок, засоби механізації гірничих робіт, підземної і відкритої систем розробки родовищ, основи збагачення корисних копалин, а також основні відомості про буріння розвідувальних свердловин, бурове обладнання та інструменти, технології різних способів буріння, охорону праці, техніку безпеки та організацію геологорозвідувальної служби. Ці роботи є найголовнішими під час оцінки родовищ і підрахунку запасів.

Рекомендована література

 1. Багдасаров Ш. Б., Верчеба А. О., Пальмов И. И. Задачник по проведению горноразведочных выработок. – М.: Изд-во МГРИ, 1973. – 94 с.
 2. Буровзрывные работы, погрузка, крепление, рудничный транспорт, вентиляция и водоотлив. Часть вторая курса «Проведение разведочных выработок» / Н. И. Куличихин, Ш. Б. Багдасаров, А. О. Верчеба, Н. В. Тихонов / под общ. ред. проф. Куличихина Н. И. – М.: Недра, 1964. – 456 с.
 3. Ларин К. Л. Геологоразведочное дело. Проходка горноразведочных выработок, буровзрывные работы и техника безопасности. – К.: Вища школа, 1975. – 216 с.
 4. Ларин К. Л. Геологоразведочное дело: Учебное пособие для геологических специальностей вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп.. – К.: Вища школа, 1981. – 592 с.
 5. Геолого-розвідувальна справа: гірничі, підривні, бурові роботи: Навч. посібник / К. Л. Ларін, Г. Ф. Виноградов, В. С. Шабатін [та ін.]. – К.: Либідь, 1996. – 336 с.
 6. Лукьянов В. Г., Громов А. Д. Проведение горноразведочных выработок: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1986. – 288 с.
 7. Марков П. Н. Геологоразведочное дело. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 346 с.
 8. Милосердина Г. Г. Задачник по геологоразведочному делу / под ред. П. Н. Маркова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 192 с.
 9. Милосердина Г. Г., Прокофьев А. П. Сборник типовых задач по геологоразведочному делу. – М.: Недра, 1976. – 151 с.
 10. Основы горнобурового дела / Б. И. Воздвиженский, Н. И. Куличихин, Ш. Б. Багдасаров [и др.] / под ред. проф. Н. И. Куличихина. – М.: Недра, 1967. – 287 с.
 11. Федоренко П. И. Буровзрывные работы: Учеб. для вузов. – М.: Недра, 1991. – 272 с.

Силабус: Геологорозвідувальна справа

Завантажити силабус